Na rynku księgarskim ukazała się nowa książka o św. Maksymilianie M. KOLBE zatytułowana „Maximilian Kolbe – droga wewnętrzna”, autorstwa fr. Zdzisława Józefa KIJASA OFMConv, nakładem wydawnictwa Effata w Turynie.

Tekst pogłębia postać franciszkanina, św. Maksymiliana z duchowego punktu widzenia, podkreślając szczególne aspekty jego dojrzewania wiary. Poza licznymi osiągnięciami, Męczennik Miłości został opisywany w swojej ziemskiej pielgrzymce w różnych jej aspektach: posłuszeństwo, praca, pokora, modlitwa, kontemplacja, zwycięstwo nad własnymi lękami i pomoc udzielana innym.
Książka ma tę zaletę, że „łączy harmonijnie elementy wewnętrznej drogi ojca Maksymiliana” i „jego niebywałą determinację misyjną” podkreślił Minister generalny Zakonu fr. Marco TASCA w swojej prezentacji, zachęcając przede wszystkim wszystkich swoich współbraci do nieustannej refleksji nad prymatem życia w zjednoczeniu z Bogiem.
Fr. Zdzisław jest profesem wieczystym w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych od 8 grudnia 1984 r., a kapłanem od 25 maja 1986 r. Należy do Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków). Obecnie pracuje jako relator w Kongregacji ds. Spraw Kanonizacyjnych. Opublikował liczne prace w wielu językach na tematy duchowości, ekumenizmu, teologii i antropologii.
Książka dostępna jest również w języku polskim pod nieco innym tytułem: „Życie jako dojrzewanie świętości”. Ukazała się nakładem wydawnictwa Bratni Zew z Krakowa.

Redakcja