Międzynarodowa rada administracyjna Franciscans International zebrała się w dniach 15-20 listopada 2022 r. w Nowym Jorku.

16 listopada rada miała wyjątkową okazję spotkać się w ONZ z zastępcą sekretarza generalnego Aminą J. MOHAMMED, która podkreśliła ważną rolę, jaką odgrywają organizacje religijne w promowaniu praw i godności wszystkich ludzi oraz w poszanowaniu naszego wspólnego domu.
Zachęciła radę do pomagania urzędnikom ONZ w nawiązaniu kontaktu z lokalnymi społecznościami. W odpowiedzi rada zapewniła o swojej pomocy i wsparciu w podtrzymywaniu tych relacji. Wicesekretarz MOHAMMED wyraziła też swoją głęboką ufność w Bogu w przezwyciężaniu trudności związanych z zatrudnieniem i egzystencjalnych.
Franciscans International współpracuje z franciszkanami i innymi lokalnymi partnerami na całym świecie, aby wnieść ich głos do Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie stanowi on platformę do popierania konkretnych i pozytywnych zmian.
Członkowie rady czują się zachęceni i zmotywowani tym ważnym spotkaniem i oczekują dla wszystkich franciszkanów i ich wspólnot dalszych możliwości kontaktu z personelem ONZ.

Fr. Joseph Kwame BLAY