We wtorek 20 października 2020 r., podczas spotkania federacji FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis), sekretariat generalny ds. animacji misyjnej (SGAM), reprezentowany przez fr. Dariusza MAZURKA i fr. Valerio FOLLI, przedstawił ministrom prowincjalnym, kustoszom i delegatom swoją odnowioną strukturę.

Na prośbę przewodniczącego FEMO fr. Mariana GOŁĄBA zostały zaprezentowane w szczególności dwie struktury: biuro ds. projektów (fr. Valerio) oraz zadania SGAM (fr. Dariusz).
Utworzenie biura ds. projektów jest nową rzeczywistością nie tylko w strukturze SGAM, ale i w Zakonie. Jego powstanie jest odpowiedzią na realizację uchwały nr 2 ostatniej kapituły generalnej z 2019 r. Bardzo ważne jest, aby wszyscy współbracia w Zakonie poznali cele tego biura, jak również różne sposoby współpracy z misjonarzami w realizacji projektów.
Przedstawiciele SGAM przybliżyli także zadania fr. Elio Jorge ROJAS, członka SGAM, który jest odpowiedzialny głównie za rozpowszechnianie informacji o misjach Zakonu za pośrednictwem mediów społecznościowych. Chodzi o to, aby wiadomości docierały poza granice naszych jurysdykcji. Omówiono też obowiązki fr. Dariusza, który, oprócz animacji misyjnej, współpracuje w przygotowaniu i realizacji projektów misyjnych pod kierunkiem ministra generalnego i jego definitorium.

Fr. Dariusz MAZUREK, delegat generalny ds. animacji misyjnej