Drodzy bracia!

W tych kilku słowach zwracam się do każdego z was z moimi braterskimi pozdrowieniami oraz z bardzo prostą i konkretną propozycją.
W tych dniach wszędzie rozbrzmiewa alarm ostrzegający przed wywoływaną przez wirus chorobą, która z powodu szybkiego rozprzestrzenienia się na ponad 150 krajów już została uznana za pandemię. Nikt nie jest wolny od możliwości zarażenia się. Jako Zakon czujemy się blisko związani ze wszystkimi, którzy zostali dotknięci tą szerzącą się pandemią i związanymi z tym konsekwencjami.
Władze cywilne i kościelne wydały już wiele zaleceń i wskazówek. Ze względu na szacunek dla nas samych i dla innych osób proszę wszystkich o zachowanie najwyższej ostrożności i o podporządkowanie się obowiązującym przepisom.
Poprzez sieci wirtualne jest nam oferowana niezliczona ilość refleksji na temat tej niespotykanej sytuacji. Obecny czas stanowi odpowiednią okazję dla każdego z nas i dla każdej wspólnoty, aby w świetle wiary i z uwzględnieniem najistotniejszych elementów naszego charyzmatu przemyśleć nie tylko aktualną sytuację, ale także ostateczny i transcendentny sens ludzkiego istnienia. Jest to czas na pogłębioną medytację.

W związku z tą sytuacją zachęcam cały Zakon do podjęcia postu w tej intencji we wtorek 24 marca, w przeddzień uroczystości Zwiastowania Pańskiego.

Niech ten prosty gest będzie symbolem naszego zaangażowania w modlitwę w intencji wszystkich ludzi i wyrazem zaufania, jakie pokładamy w Bogu, Panu życia i historii. Jesteśmy jedną rodziną: ze sobą i ze światem. Wszystko jest między sobą powiązane i w taką właśnie rzeczywistość pragniemy wnieść nasz wkład: naszą modlitwę, nasze oddanie i naszą bliskość.
Proszę zwłaszcza ministrów, kustoszy i gwardianów, aby z miłością i odpowiedzialnością zadbali o zdrowie współbraci i tych osób, które z nami współpracują. Proszę również o zaproponowanie i podjęcie inicjatyw dotyczących przede wszystkim wprowadzenia dodatkowych modlitw i okazywania przejawów solidarności z innymi. Nie zapominajmy też o tych, którzy już od dawna cierpią z powodu wielu innych rodzajów zła i wykluczenia społecznego. Nadszedł czas, aby nasz sposób życia stał się wyrazem solidarności.
Pozostańmy silni w nadziei i, jako franciszkanie, życzliwie zainteresowani tym światem!

Bracia moi, niech Pan obdarzy was pokojem!

Fr. Carlos A. Trovarelli
Minister generalny

pdfpobierz >>>