W dniach 27-31 stycznia 2024 r. minister generalny fr. Carlos TROVARELLI udał się do Finlandii w odpowiedzi na zaproszenie wystosowane do niego ponad rok temu przez wspólnoty katolickie i luterańskie. Towarzyszyli mu asystent generalny CEF (Centralis Europae Foederatio) fr. Igor SALMIČ i sekretarz osobisty fr. Silvano BIANCO.

W kraju skandynawskim nasz Zakon nie jest dziś obecny, ale w przeszłości był tu bardzo aktywny, przynajmniej do nadejścia reformacji protestanckiej w XVI wieku.
A jednak w ostatnich latach rozwinęła się szczególna przyjaźń między lokalnymi społecznościami a naszym Zakonem, i to do tego stopnia, że wizyta ministra generalnego, bardzo mile widziana i niecierpliwie oczekiwana, okazała się nader znacząca.

Spotkanie z katolikami

Pierwszy etap wizyty miał miejsce w stolicy Finlandii, Helsinkach, oraz w Porlammi. Nowo mianowany biskup katolicki, bp Raimo GOYARROLA BELDA, okazał się szczególnie gościnny i braterski w zilustrowaniu gościom życia lokalnego Kościoła katolickiego, stanowiącego mniej niż jeden procent populacji. Odsetek ten stale rośnie w ostatnich latach, co wymaga świeżej energii, projektów, środków ekonomicznych i nowych budynków, w których można byłoby prowadzić działalność duszpasterską. Wspólnota katolicka jest bardzo żywa i aktywna, co można było zobaczyć podczas niedzielnej Eucharystii w katedrze św. Henryka w Helsinkach, wypełnionej wiernymi w każdym wieku, wiernymi reprezentującymi różne narodowości.
Rodzina franciszkańska jest nadal obecna poprzez Franciszkański Zakon Świeckich. Przybyłych gości podjął Risto MANTOVANI, członek fińskiego FZŚ, oraz prof. Pauli ANNALA i jego żona Eeva, którzy przyjęli braci w swoim domu w Porlammi, gdzie znajduje się drewniana kaplica poświęcona św. Damianowi, będąca celem rekolekcji i pielgrzymek.

Rauma: franciszkańskie dziedzictwo wśród luterańskich wiernych

Druga część wizyty odbyła się w Raumie, historycznym miejscu obecności franciszkanów do 1538 r. Wspólnota luterańska powitała przybycie braci ze szczególnym uczuciem i emocjami, wykazując rzadką wrażliwość na duchowość franciszkańską. Podjęcie tej wizyty było możliwe dzięki wspaniałej gościnności proboszcza i dziekana ks. Valtteri VIRTA oraz niestrudzonej pracy współpracownika ks. Taneli ALA-OPAS, byłego studenta Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Na uwagę zasługuje nieformalne spotkanie z wiernymi i duszpasterzami parafii luterańskiej, mające miejsce wieczorem 29 stycznia. Po tym spotkaniu nastąpiła uroczysta celebracja ekumenicznych nieszporów w kościele należącym niegdyś do franciszkanów. Dzień później, w tym samym kościele, odbyła się celebracja eucharystyczna w obrządku łacińskim z udziałem wiernych katolickich i wielu braci luterańskich.
Do sprawowania Mszy św., której przewodniczył minister generalny, udostępniono starodawny kielich używany przez braci podczas ich obecności i zazdrośnie strzeżony przez lokalną społeczność.
Zaskoczenie budzi miłość, jaką wspólnota żywi i zachowuje do św. Franciszka i jego braci. Biedaczyna z Asyżu jest wciąż obecny w sercach i myślach, a także w imionach mieszkańców i w nazwach ulic Raumy.
Wizyta zakończyła się w Turku, dawnej stolicy Finlandii, obecnie siedzibie narodowego Kościoła luterańskiego. Uczestnicy, przyjęci przez członków lokalnej hierarchii w kurii diecezjalnej, a następnie w imponującej katedrze w Turku, w modlitwie wyrazili takie pragnienie: czy Finlandia, po wielu wiekach, doczeka się powrotu braci mniejszych konwentualnych?

Fr. Igor SALMIČ