W lutym 2020 r. biuro delegata generalnego ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia (GPIC) zostało przeniesione z klasztoru św. Maksymiliana M. Kolbego w Rzymie do „Franciscanum” w Asyżu (ul. Arnaldo Fortini 24). Nastąpiło to w wyniku decyzji ministra generalnego fr. Carlosa TROVARELLI i jego definitorium o połączeniu GPIC z międzynarodowym centrum franciszkańskim ds. dialogu (CEFID). Urzędy GPIC oraz ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego (EDI) tworzą obecnie CEFID, gdzie jest zaangażowanych dwóch braci.

Kilka dni po przybyciu delegata GPIC fr. Josepha BLAY do Asyżu rząd włoski zarządził pierwszy lockdown, który był spowodowany pandemią. Nikt nie mógł wówczas przewidzieć, że ten dość poważny problem może potrwać aż tak długo. W marcu delegat napisał list wyrażający solidarność i bliskość naszego Zakonu ze wszystkimi współbraćmi znajdującymi się w trudnej sytuacji i z innymi ludźmi na świecie. Niestety, druga fala pandemii dotknęła nasz Zakon jeszcze bardziej niż pierwsza. Wielu zakonników zaraziło się wirusem i wyzdrowiało, ale kilkunastu straciło życie, zwłaszcza w Polsce.
Sytuacja ta wpłynęła również na kwestie dotyczące GPIC. Z powodu tak groźnych plag często najbardziej cierpią ubodzy. Inni jednak uważają, że pandemia przywróciła pewną równowagę ekologiczną, zwłaszcza podczas lockdownu na całym świecie, ponieważ drastycznie zmniejszyła się emisja dwutlenku węgla. Kryzys można odczytać też jako zarysowującą się równowagę, to znaczy jako szczególny moment ewolucji, wzywający świat do zatrzymania się i zastanowienia. Podobnie wirus wystawił na próbę i zakwestionował nasze paradygmaty rozwoju. Uzasadnił również główny argument papieża Franciszka zawarty w jego encyklice Laudato si’, że ziemia nie wytrzyma tempa obecnego rozwoju, jeśli nie zrobi się czegoś, co ograniczy nasze nadużycia. W swojej ostatniej encyklice Fratelli tutti papież stwierdza: „Cierpienie, niepewność, strach i świadomość naszych własnych ograniczeń, które wzbudziła pandemia, wzywają do ponownego przemyślenia naszego stylu życia, naszych relacji, organizacji naszych społeczeństw, a przede wszystkim sensu naszego życia” (nr 33).
W tym roku projekt „Duch Asyżu”, prowadzony przez „Franciscanum”, nie mógł być skutecznie zrealizowany z powodu pandemii. Nowa wspólnota mogła się w pełni zebrać dopiero w drugiej połowie roku. Chociaż działania GPIC są zgodne z projektem, styl animacji GPIC będzie musiał ulec zmianie, aby dostosować się do nowego paradygmatu. Nowe podejście zawiera propozycję, aby bracia czerpali z bogatego i świeżego źródła „Ducha Asyżu”. Obecna plaga ograniczyła działalność promocyjną GPIC do konferencji online. Jedynym wyjątkiem było seminarium zorganizowane u sióstr franciszkanek misjonarek z Asyżu.
Fenomen spotkań online nie jest zresztą niczym nowym dla członków rady administracyjnej (IBD) Franciscans International (FI). Oprócz odbywającej się co dwa miesiące konferencji online, Covid-19 zmusił IBD do zorganizowania także dwóch spotkań online zaplanowanych odpowiednio na kwiecień i listopad w Genewie i Nowym Jorku. W ciągu roku Franciscans International odnowiło swój plan strategiczny. Dwóch członków IBD kończy w tym roku drugą kadencję. Fr. Clark BERGE ze Stowarzyszenia Św. Franciszka odchodzi i zastąpi go Blair MATHESON z Third Order Society of St. Francis. Fr. Jose Eduardo JAZO TARIN przejmie od fr. Kevina QUEALLY funkcję przedstawiciela TOR (Trzeci Zakon Regularny). Fr. Benedetto AYODI OFMCap obejmie funkcję „Outreach Officer” w Nowym Jorku. Oddziaływanie Franciscans International przy ONZ jest dość skuteczne. IBD dostrzega znaczenie i wsparcie, jakie rodzina franciszkańska okazuje naszej organizacji. Niemniej jednak FI musi sprostać wyzwaniu, aby zaangażować i zainteresować młodzież franciszkańską.
W dniu 4 lipca 2020 r. delegat GPIC poprowadził seminarium online dla rodzin franciszkańskich w Nairobi. Temat wykładu brzmiał: Podstawy franciszkańskie dla sprawiedliwości ekologicznej. W seminarium wzięło udział ponad 50 franciszkanów (osoby zakonne i świeckie). Uczestnicy byli wdzięczni za nowe intuicje zawarte w encyklice Laudato si’ i poczuli się zainspirowani do podjęcia większej odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego.
Urząd GPIC zwrócił się o pomoc finansową na projekt ponownego zalesienia terenu w Burkina Faso (projekt pod patronatem św. Maksymiliana Kolbego). W tym miejscu wielkie podziękowanie kieruję do Josepha HAMILTON, dyrektora Franciscans Mission Association (FMA), i do prowincji Matki Bożej Anielskiej w USA za ich ogromne wsparcie. Współbracia z Burkina Faso zorganizowali prace i materiały potrzebne do realizacji projektu. Podczas ostatniej pory deszczowej w czerwcu i lipcu 2020 r. posadzono ponad 500 drzew. Teren został ogrodzony i wykopano studnię. Kilku parafian zajmuje się przygotowaniem ziemi pod uprawę orzeszków ziemnych i kukurydzy, dbając jednocześnie o drzewa.

Fr. Joseph BLAY