W środę 24 kwietnia 2024 r. w klasztorze bł. Antona Martina SLOMŠEK w Olimje w Słowenii odbyło się tradycyjne doroczne spotkanie współbraci chorwackich i słoweńskich.

Uczestniczyło w nim około 40 zakonników z prowincji św. Hieronima w Chorwacji na czele z ministrem prowincjalnym fr. Miljenko HONTIĆ oraz z prowincji św. Józefa w Słowenii z ministrem prowincjalnym fr. Milanem KOS.
Program spotkania rozpoczął się w refektarzu klasztornym od powitania uczestników przez tegorocznego organizatora – ministra prowincjalnego fr. Milana KOS. Następnie zwiedzono klasztor, kościół i aptekę, jedną z trzech najstarszych w Europie (po Paryżu i Dubrowniku w Chorwacji).
Msza św., której przewodniczył fr. Milan KOS, została odprawiona jako podziękowanie Panu Bogu za dary otrzymane w ciągu ostatniego roku. Po liturgii miała miejsce wizyta w pobliskim muzeum w Šmarje pri Jelšah, bogatym w sztukę barokową i będącym wyrazem słoweńskiej tożsamości.
Spotkanie zakończyło się braterskim obiadem, który był okazją do lepszego poznania się. Fr. Miljenko HONTIĆ, wyrażając wdzięczność słoweńskim braciom, zapowiedział kolejne spotkanie, które odbędzie się w 2025 r. w Chorwacji.

Fr. Zlatko VLAHEK