1 grudnia 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie braci z sekretariatu ds. formacji (SGF) z wychowawcami pracującymi na terenie federacji CEF (Centralis Europae Foederatio).

W spotkaniu wziął udział fr. Piotr STANISŁAWCZYK, fr. Maximilianus SEMBIRING oraz dziewięciu wychowawców z federacji CEF.
Spotkanie miało charakter zapoznawczy. Po przedstawieniu się uczestników omówiono misję sekretariatu oraz przybliżono braciom prace dotyczące dokumentów Discepolato francescano i Ratio studiorum.
Dziękujemy wszystkim za obecność i mamy nadzieję na rozwój dalszej współpracy.

Fr. Piotr STANISŁAWCZYK, delegat generalny ds. formacji