W dniach od 1 do 5 września 2019 r. odbyła się w klasztorze św. Franciszka z Asyżu w Karukutty (Indie) pierwsza część kapituły prowincjalnej zwyczajnej prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Indiach.

Obradom przewodniczył minister generalny fr. Carlos Alberto TROVARELLI, którego wspomagał fr. Benedetto Seung-jae BAEK, asystent generalny FAMC (Federation of Asian Minors Conventual).
Kapituła rozpoczęła się wieczorem 1 września konferencją, którą poprowadził fr. James McCURRY, minister prowincjalny prowincji Matki Bożej Anielskiej w USA (OLA), pod kątem „mniejszości z biblijnego, teologicznego i franciszkańskiego punktu widzenia”. Drugiego dnia fr. Carlos oficjalnie otworzył kapitułę i przedstawiono sprawozdania z ostatniego czterolecia. Czwartego dnia odbyły się prace w grupach i dyskusja w auli na temat różnych aspektów prowincji.
Rano piątego dnia, po odmówieniu jutrzni, fr. Carlos przyjął przyrzeczenie od fr. Bonaventure KALLUVETTUKUZHIYIL, który już wcześniej w głosowaniu listownym został wybrany nowym ministrem prowincjalnym. Następnie wybrano członków definitorium prowincjalnego: fr. Anthony NALLUKUNNEL (wikariusz prowincji i definitor), fr. Williams PENGIPARAMBIL (sekretarz prowincji i definitor), fr. Roger VAZHAPPILLY (definitor) i fr. Stephen OLETHAZHETH (definitor).
Druga część kapituły prowincjalnej zwyczajnej zaplanowana jest w dniach 25-29 września 2019 r.

Fr. Alphonse VAZHAPPANADY, sekretarz kapituły