W dniu 8 września 2020 r., w święto Narodzenia NMP, fr. Louis PANTHIRUVELIL, delegat delegatury prowincjalnej w Indiach (Andhra Pradesh, Telangana), poświęcił niedawno odrestaurowany budynek i kaplicę „Theotokos”. Na uroczystość przybyli bracia z pobliskich klasztorów.

Dom franciszkański „Bala Yesu” jest pierwszym klasztorem erygowanym w stanie Andhra Pradesh od 2001 r. Powstał wkrótce po tym, jak prowincja św. Maksymiliana M. Kolbego w Indiach rozpoczęła apostolat misyjny w stanach Andhra Pradesh i Telangana. Klasztor znajduje się w miejscowości Dondapudi i prowadzi szereg dzieł misyjnych, w tym parafię-sanktuarium „Bala Yesu” oraz „Greyfriars Junior and Degree College”.
Ostatnia kapituła prowincjalna podjęła decyzję o erygowaniu tego klasztoru, aby mieściło się w nim niższe seminarium duchowne i aby kandydaci do delegatury mogli ukończyć naukę w zakresie szkoły średniej (ostatnie dwa lata liceum). Remont budynku rozpoczął się w maju br. i zakończył pod koniec lipca.
Uczniowie pierwszej klasy (przedostatniej klasy liceum) już rozpoczęli formację pod kierunkiem rektora fr. Shyju ELAMTHURUTHIYIL, gwardiana fr. Jobin EENTHUMKAL i proboszcza fr. Alex CHOCKY KUNJEO.

Fr. Jobin EENTHUMKAL