W dniach 17-27 maja 2024 r. prowincja św. Maksymiliana M. Kolbego w Indiach zorganizowała w klasztorze św. Bonawentury w Bangalore doroczne spotkanie współbraci odbywających formację franciszkańską.

Na spotkaniu byli również obecni wszyscy rektorzy wyższych seminariów duchownych prowincji oraz przewodniczący komisji ds. formacji fr. Giustino PALAMATTATH. Była to dobra okazja do wzajemnego poznania się i wspólnego spędzenia czasu.
Podczas pierwszych trzech dni zakonnicy uczestniczyli w kursie studiów franciszkańskich. Swoją wiedzą na temat charyzmatu franciszkańskiego dzielili się: fr. Patrick VARGHESE (KANNADAN), fr. Shibin MALAYIL i fr. Louis PANTHIRUVELIL. Rozważania koncentrowały się wokół tematu: Jak być franciszkaninem w dzisiejszym zmieniającym się kontekście globalnym.
Drugi etap spotkania obejmował wizytę w mieście Mysore. Wycieczka dała okazję do podzielenia się radością życia franciszkańskiego. Bracia odwiedzili kilka naprawdę niezwykłych miejsc, jak pałac, ogród zoologiczny, wzgórza Chamundi, pałac śnieżny, park wodny i wiele innych.
Trzecim etapem były pięciodniowe rekolekcje, które poprowadził fr. Amal MANICKAM OFM z Chennai. Tematyka nawiązywała do stygmatów św. Franciszka z Asyżu. Rekolektanci zastanawiali się nad czasem przed i po nawróceniu w życiu św. Franciszka i mogli głębiej zrozumieć dar stygmatów.
Wszyscy uczestnicy przyznali, że rekolekcje pomogły im pogłębić zrozumienie tego, co oznacza bycie autentycznym chrześcijaninem i prawdziwym franciszkaninem.

Fr. Patrick VARGHESE (KANNADAN), sekretarz prowincji