W dniach 8-11 lutego 2021 r., z udziałem ministra prowincjalnego i jego definitorium, miało miejsce spotkanie online dla gwardianów z prowincji Maryi Niepokalanej w Indonezji.

W spotkaniu uczestniczyli również wikariusze i delegaci z domów filialnych prowincji oraz współbrat reprezentujący zakonników mieszkających we Włoszech.
Spotkanie zorganizowali członkowie komisji ds. formacji ustawicznej: fr. Robert Zhonpiter SIHOTANG i fr. Longinus JUDUNG. Odbyło się ono po raz pierwszy od czasu erygowania nowej prowincji.
Pierwszy dzień był poświęcony na podzielenie się działalnością, jaką prowadzą poszczególne wspólnoty. W drugim i trzecim dniu mówiono o roli gwardiana jako „powołaniu proroczym”, opierając się na naszych Konstytucjach. Prelekcję wygłosił fr. Rufinus Ero Jenska PERANGIN-ANGIN ze wspólnoty w klasztorze św. Franciszka z Asyżu w Bolonii.
Wszyscy uczestnicy bardzo doceniali podjętą tematykę. Każdy gwardian mógł bowiem na nowo odkryć swoją rolę jako przewodnika wspólnoty, służąc poszczególnym braciom i całej wspólnocie.
Ostatni dzień był przeznaczony na przekazanie informacji dotyczących aktualnej sytuacji prowincji. W tym kontekście minister prowincjalny fr. Cornelio Tri Chandra FAJARIYANTO szczególnie odniósł się do stanu realizacji czteroletniego planu prowincji. Przypomniał gwardianom, jak ważna jest formacja, aby mogli właściwie kierować własną wspólnotą i utrzymywać kontakt z ministrem prowincjalnym i jego definitorium. Zaczynajmy, bracia, od naszej wspólnoty i w duchu służby.

Fr. Fictorium Natanael GINTING