W dniach 16-26 października odbyła się wizytacja kanoniczna w domach formacji początkowej w Kustodii prowincjalnej Niepokalanego Poczęcia NMP w Indonezji. Przeprowadził ją sekretarz generalny ds. formacji [SGF].

Wizytator, fr. Luois PANTHIRUVELIL udał się Indonezji w celu zapoznania się i omówienia aktualnej sytuacji formacyjnej braci, a także jej oceny, w związku z planowanym przekształceniem kustodii w prowincję.
Wizytacja rozpoczęła się na klerykacie w Pematangsiantar, gdzie wizytator najpierw przeprowadził rozmowy z 35 post-nowicjuszami i 4 wychowawcami, a następnie przedstawił nową wizję formacji franciszkańskiej.
Drugim etapem wizytacji był nowicjat w Tiga Dolok. W rozmowach uczestniczyło 12 nowicjuszy i 4 braci. Podkreślona została konieczność pokory w stylu życiu brata konwentualnego; wymaga tego nowa wizja chrześcijańska i franciszkańska współczesnego świata.
Trzecim etapem był postulat w klasztorze św. Katarzyny w Tiga Juhar. Fr. Luis spotkał się z 7 postulantami i 10 zakonnikami z miejscowej wspólnoty.
Po odwiedzeniu trzech domów formacyjnych odbyło się spotkanie podsumowujące, w którym uczestniczyli kustosz i wszyscy wychowawcy (gwardianie), którzy należą do komisji zajmującej się formacją początkową, jak i ustawiczną. Wizytator podzielił się swoją opinią na temat aktualnego stanu formacji, zalecił przemyślenie, modyfikacje lub zmiany niektórych elementów formacji w związku z nowymi Konstytucjami Zakonu oraz wzrastająca liczbą kandydatów do zakonu w tej części świata.
Podczas wizytacji fr. PANTHIRUVELIL doświadczył niezwykłej gościnności; dane mu też było zwiedzić wiele wspaniałych zabytków Indonezji.

Fr. Gabriele SINGARIMBUN