2 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie braci pracujących w sekretariacie generalnym ds. formacji (SGF) z wychowawcami z federacji AFCOF (African Federation of Conventual Franciscans).

Spotkanie zorganizował i prowadził fr. Joseph KACHELEWA, członek SGF. Z kolei fr. Piotr STANISŁAWCZYK, sekretarz generalny SGF, przedstawił braciom misję i zadania sekretariatu ds. formacji. Fr. Maximilianus SEMBIRING, wicesekretarz SGF, omówił dotychczasowe prace nad Discepolato francescano i Ratio studiorum.

W spotkaniu uczestniczył także fr. Kazimierz CIEŚLIK, członek SGF, oraz fr. Anthony Bezo KUTIERO, asystent generalny AFCOF.
Spotkanie miało charakter zapoznawczy i wzięło w nim udział ponad 20 wychowawców. Misją sekretariatu jest wspieranie wychowawców w ich posłudze. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie się rozwijać.

Fr. Piotr STANISŁAWCZYK, sekretarz generalny SGF