Dnia 27 stycznia 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie formacyjne online dla wychowawców. Do uczestnictwa zgłosiło się 15 wychowawców pracujących w różnych częściach świata (Polska, Rosja, Słowacja, Włochy, Anglia, Burkina Faso, Uganda).

Wykład z franciszkanizmu poprowadził fr. Andrzej ZAJĄC, dyrektor Instytutu Studiów Franciszkańskich w Krakowie, zaś animatorem grupy był fr. Piotr STANISŁAWCZYK, sekretarz generalny ds. formacji.
Propozycja była zaadresowana dla chętnych braci, którzy zajmują się formacją w Zakonie, przygotowują się do tej posługi albo już pracują w formacji w różnych częściach świata. Organizowane spotkania mają na celu wesprzeć formację ustawiczną wychowawców, a zarazem stanowić pomoc w działalności formacyjnej. Są dedykowane dla grupy polskojęzycznej, odbywają się raz w miesiącu i trwają przez około 2-3 godziny.
Pierwsza część spotkania ma charakter pogłębienia duchowości franciszkańskiej. Do tej części zapraszany jest wykładowca, który podejmuje zaplanowany wcześniej temat z franciszkanizmu. Po wykładzie jest jeszcze możliwość zadawania pytań i rozmowy z prelegentem. Druga część spotkania ma charakter pracy w grupie. W tym czasie można poruszyć własne kwestie (problemy dotyczące pracy formacyjnej, sytuacje trudne w formacji itp.), podzielić się swoim doświadczeniem i refleksjami, a zarazem poddać weryfikacji pracę wychowawczą.
Spotkania są organizowane przez sekretariat generalny ds. formacji.
Lista uczestników jest otwarta, a czas trwania projektu – dopóki będą chętni do uczestnictwa i prowadzenia…
Chętnych braci zapraszamy do wzięcia udziału. Zgłoszenia prosimy kierować do:
Fr. Piotr STANISŁAWCZYK
pstanislawczyk@franciszkanie.pl
sgf@ofmconv.net

Fr. Piotr STANISŁAWCZYK, sekretarz generalny ds. formacji