16 listopada 1913 r. delegat apostolski abp Vincenzo SARDI poświęcił nową świątynię dedykowaną św. Antoniemu z Padwy w Stambule. Od tego czasu ten listopadowy dzień jest uroczyście wspominany przez wspólnotę braci mniejszych konwentualnych w Stambule.

W tym roku 16 listopada wypadł we wtorek, dzień zwykle poświęcony świętemu z Padwy, a zatem współbracia postanowili przygotować specjalną uroczystość.
O godz. 11.30 liczni wierni i turyści zgromadzili się w kościele, aby uczestniczyć we Mszy św. pod przewodnictwem abp. Lorenzo PIRETTO, administratora apostolskiego Stambułu.
Minęło 108 lat od konsekracji tego domu Bożego. Poza tym przeprowadzono prace renowacyjne ścian zewnętrznych kościoła, fasady i dzwonnicy. W poczuciu wdzięczności Panu Bogu oraz w celu upamiętnienia ofiarodawców i pracowników bracia postarali się o srebrny kielich, który został poświęcony podczas Mszy św.
W górnej części kielicha widać trzech świętych franciszkańskich: Franciszka, Klarę i Antoniego, a u podstawy są umieszczeni święci papieże: Jan XXIII, Paweł VI i Jan Paweł II. Na spodzie kielicha wyryta jest następująca dedykacja: „Bracia: Luigi IANNITTO, Michał SABATURA, Andrzej DYLEWSKI, Anton BULAI, Iulian PIŞTA, Iosif ROBU, Andrei BEJAN z bazyliki św. Antoniego na Beyoğlu w Stambule dziękują Bogu za ukończenie prac renowacyjnych na zewnątrz kościoła. Wdzięczni darczyńcom KIRCHE IN NOT, MISSIO, ERZBISTUM KÖLN. 2019-2021”.
Poprzez dar tego kielicha wspólnota franciszkańska wyraziła szczere uznanie dla wszystkich darczyńców tej renowacji i „połączyła” go z głęboką wdzięcznością za nich. Tymi dobroczyńcami są: Kirche in Not (fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie), Missio (Papieskie Dzieła Misyjne) i archidiecezja kolońska.
Niech obecne piękno kościoła, kielicha i ołtarza wyraża piękno serc modlących się tutaj chrześcijan i jaśnieje autentycznym świadectwem życia franciszkańskiego braci mniejszych konwentualnych w Stambule!

Fr. Michał SABATURA