W dniach 13-17 lipca 2020 r., w klasztorze św. Antoniego z Padwy w Pescarze, odbyła się 231. kapituła prowincjalna zwyczajna prowincji świętych Bernardyna i Anioła we Włoszech (Abruzja). Obradom przewodniczył minister generalny fr. Carlos TROVARELLI. Był również obecny asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Giovanni VOLTAN.

Po odczytaniu sprawozdań wszyscy ojcowie kapitulni, w sumie 23 zakonników oprócz ministra i asystenta generalnego, mieli możliwość wypowiedzenia się na temat przeszłości i przyszłości wspólnoty prowincjalnej.
Przed rozpoczęciem części wyborczej minister generalny zaproponował kapitule jako ministra prowincjalnego zakonnika spoza prowincji, chcąc zaoferować zewnętrzną i konkretną pomoc w związku ze zbliżającym się połączeniem z prowincją apulijską, co ostatnia kapituła generalna ustaliła na 2024 r.
Po południu 16 lipca ministrem prowincjalnym został wybrany przez 33 głosujących fr. Mauro DE FILIPPIS DELFICO. Urodził się 5 marca 1968 r. w Pescarze i tam otrzymał święcenia kapłańskie w dniu 6 maja 2000 r. Studiował w Asyżu i na Papieskim Ateneum św. Anzelma w Rzymie. Był sekretarzem i ekonomem prowincji. W 2004 r. został przeniesiony do Lanciano, gdzie przez cztery lata pełnił urząd gwardiana, a następnie funkcję asystenta narodowego Rycerstwa Niepokalanej.
17 lipca wybrano członków definitorium prowincjalnego: fr. Attilio TERENZIO – wikariusz, fr. Alfonso DI FRANCESCO, fr. Fabrizio DE LELLIS, fr. Giuseppe ALTIZI – sekretarz.
Na drugiej części kapituły, która rozpocznie się 17 sierpnia 2020 r., zostanie zatwierdzony czteroletni plan prowincji oraz dokona się wyboru ekonoma prowincji i gwardianów.

Fr. Fulvio PETTI, sekretarz kapituły