W dniach 20-23 listopada 2023 r. w Seraphicum w Rzymie odbyła się kapituła nadzwyczajna prowincji włoskiej św. Franciszka z Asyżu (Włochy Środkowe).

Kapituła, zapowiedziana już na kapitule zwyczajnej w 2021 r., miała na celu omówienie ważnych kwestii, a przede wszystkim określenie dalszej obecności w niektórych klasztorach lub domach filialnych. Nie mogąc tego uczynić na kapitule zwyczajnej, kwestie te zostały odłożone na kapitułę nadzwyczajną. Mając pewność, że – jak mówi nam papież Franciszek – „czas jest ważniejszy niż przestrzeń” i że „inicjowanie procesów jest ważniejsze niż zajmowanie przestrzeni”, w ciągu ostatnich dwóch lat definitorium prowincjalne pracowało razem z gwardianami na drodze wspólnego rozeznawania, ukierunkowanego nie tyle na wyrażenie preferencji dotyczących naszych obecności, ale na to, co mogłoby otworzyć nowe przyszłe scenariusze dla prowincji.

Cała ta praca przełożyła się na instrumentum laboris kapituły, która poprosiła braci kapitulnych o wypowiedzenie się w czterech ważnych obszarach:
– konkretne ukierunkowanie naszej obecności w Pescia, Tirrenia, Piglio, Rzymie („Cytadela Niepokalanej”), Mogliano Marche i Perugii;
– wskazanie dróg nowej ewangelizacji;
– zainicjowanie wspólnych doświadczeń ewangelizacyjnych poprzez sztukę w niektórych naszych klasztorach i zabytkowych kościołach;
– docenienie obszarów charytatywnych, zwłaszcza doświadczeń domu dla kapłanów w Montedinove i kapelanii w więzieniach „Regina Coeli” w Rzymie, w Pesaro i w Ankonie.

Oprócz tych punktów ojcom kapitulnym przedłożono także inne kwestie typu ekonomicznego i prawnego, a w szczególności powierzenie klasztoru w Sienie prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Indiach.
Były to cztery wymagające i częściowo bolesne dni, ale przeżyte w atmosferze braterstwa, konfrontacji i szczerego wyrażenia opinii.
Prowincja spogląda teraz na najbliższą kapitułę zwyczajną w 2025 r., podczas której spróbuje wykorzystać procesy rozpoczęte w ciągu ostatnich sześciu lat i decyzje podjęte na obecnej nadzwyczajnej kapitule, a tym samym wzmocnić naszą obecność, pracę i wielkoduszne zaangażowanie tak wielu współbraci.

Fr. Daniele SCIACCA, sekretarz prowincji