W dniach od 13 do 15 marca 2023 r. w ośrodku stowarzyszenia dla powołań Bożych (wokacjoniści) w Pianura (Neapol) odbyła się kapituła nadzwyczajna prowincji serafickiego ojca św. Franciszka we Włoszech (Neapol).

Oprócz braci z prowincji przybyli również asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Giovanni VOLTAN i prokurator generalny fr. Maurizio DI PAOLO.
Na początku ks. Luca BASSO OFS z diecezji Salerno wygłosił konferencję duchową na temat: Przekwalifikowanie rozpoczynające się od braterskiego i otwartego stylu życia w naszych wspólnotach.
W pierwszej części obrad bracia zajęli się rewizją i zatwierdzeniem Statutów prowincjalnych, które zostały wcześniej przeanalizowane przez specjalną komisję, a następnie przedyskutowane i poddane pod głosowanie na posiedzeniu kapitulnym. W drugiej części poruszono kwestię przekwalifikowania obecności franciszkańskich w świetle wskazań przygotowanych przez poprzednie zgromadzenia braterskie. W kilku grupach roboczych – na podstawie Instrumentum laboris przedłożonego przez ministra prowincjalnego fr. Cosimo ANTONINO – omówiono potrzebę zweryfikowania obecności w prowincji, a następnie przekazano ministrowi prowincjalnemu i jego definitorium to, co wynikło z braterskiej dyskusji.
Kapituła przebiegała i zakończyła się w klimacie pogodnym i braterskim.

Fr. Mario RAVANNI