W dniach 12-14 lipca 2021 r., w klasztorze św. Franciszka z Asyżu w Foligno, odbyło się spotkanie młodych braci z prowincji włoskiej św. Franciszka z Asyżu (Włochy Środkowe).

Było obecnych 19 braci, w tym postulanci, postnowicjusze i młodzi współbracia, którzy przebywają w różnych klasztorach. Spotkanie zorganizowało definitorium prowincjalne, aby przeanalizować i przedyskutować sprawozdania i dokument podsumowujący pierwszą część kapituły prowincjalnej zwyczajnej, która miała miejsce w dniach 14-19 czerwca 2021 r.
Po pracy w trzech grupach studyjnych uczestnicy przygotowali dokument, który zostanie przesłany delegatom na drugą część kapituły. Zawiera on propozycje do dalszych prac kapitulnych i zarazem stanowi wkład włożony przez młodzież zakonną wchodzącą w skład wspólnoty prowincjalnej.

Fr. Marco BELLACHIOMA, definitor prowincjalny