24 marca 2018 r., w 350. rocznicę przybycia franciszkanów do Kalwarii Pacławskiej, dokonano ponownego rozpoznania i przeniesienia do kościoła doczesnych szczątków czcigodnego sługi Bożego fr. Wenantego KATARZYŃCA OFMConv (1889-1921).

Rano przy ołtarzu Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej sprawowana była Msza św. o beatyfikację naszego współbrata pod przewodnictwem fr. Mariana GOŁĄBA OFMConv, ministra prowincjalnego prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków), a wśród koncelebransów byli członkowie komisji do spraw związanych z przeprowadzeniem rekognicji, ustanowionej przez abp. Adama SZALA, metropolitę przemyskiego. W liturgii uczestniczyli bracia nowicjusze, parafianie i pielgrzymi.
Wieczorem członkowie komisji oraz bracia z klasztoru i nowicjatu wzięli udział w uroczystym przeniesieniu nowej trumny do kościoła, gdzie została złożona w specjalnie przygotowanym grobowcu, wykonanym z marmuru kararyjskiego.
Fr. Wenanty KATARZYNIEC zmarł w opinii świętości 31 marca 1921 r. w Kalwarii Pacławskiej.
O jego beatyfikację postulował już w 1930 r. o. Maksymilian Maria Kolbe w liście okólnym z Japonii.
5 kwietnia 2016 r. komisja kardynałów i biskupów wydała pozytywną opinię dotyczącą życia i cnót sługi Bożego. 26 kwietnia 2016 r. papież Franciszek wyraził zgodę na publikację dekretu o heroiczności cnót sługi Bożego; od tamtej pory przysługuje mu tytuł czcigodnego sługi Bożego.
W dniach 7-8 kwietnia br. w Kalwarii Pacławskiej odbędą się dni modlitw o beatyfikację fr. Wenantego. W programie znajduje się Msza św., droga krzyżowa, konferencja o. Andrzeja ZAJĄCA pt. „Czas w myśli i konferencjach o. Wenantego Katarzyńca”, promocja książki red. Tomasza P. TERLIKOWSKIEGO pt. „Wenanty Katarzyniec. Polski Szarbel”, poświęcenie nowego grobowca.

Red. za jms