Kustodia św. Franciszka a Asyżu w Kenii otrzymała zaproszenie do posługi duszpasterskiej w kolejnej diecezji.

Zaproszenie zostało skierowane przez Emmanuele OKOMBO, biskupa Kericho. To już siódme miejsce, w którym Bracia Mniejsi Konwentualni zaangażowani są w duszpasterstwo, wspierając w ten sposób diecezje kenijskie w różnorodnych posługach: duszpasterstwo powołaniowe, obsługa pielgrzymów, szkoły, rekolekcje, wydawnictwo i drukarnia, dzieła socjalne i posługa charytatywna.
Dnia 14 października 2018 r. bracia przejęli nową parafię pw. Św. Jana Ewangelisty w Chepseon.
Znajduje się ona w połowie drogi między Limuru (ośrodek franciszkański) i Subukia (narodowe sanktuarium). W przeszłości był to teren okrutnych walk szczepowych. Podczas ostatniej kapituły kustodialnej nadzwyczajnej franciszkanie podjąć się posługi w tym miejscu z intencją promowania pokoju i pojednania między-szczepowego wśród mieszkańców tego regionu.
Podczas Eucharystii biskup OKOMBO podziękował kustodii za tę decyzję i przedstawił nową wspólnotę miejscowym parafianom, który z tej okazji przybyli w liczbie ponad 1500. Nową wspólnotę tworzą bracia kapłani: fr. Stephen GATIMU, fr. Godfrey OPATA i fr. Paul MAKEMBO. Ich zadaniem będzie obsłużenie ośrodka parafialnego i 12 kaplic filialnych.
Parafianie są pełni entuzjazmu co do przyszłości tego miejsca; do tej pory był tu jedynie proboszcz diecezjalny: sam nie był w stanie sprostać wszystkim oczekiwaniom.

Fr. Kazimierz SZULC, kustosz prowincjalny