W niedzielę wieczorem, 7 marca 2021 r., gwardiani i ekonomowie z prowincji św. Franciszka z Asyżu w Kenii zebrali się w klasztorze św. Bonawentury w Lang’ata (Nairobi) na trzydniowych warsztatach. Było to drugie takie spotkanie, odkąd Kenia stała się prowincją w 2019 r.

Minister prowincjalny fr. Obed Muriungi KAROBIA powitał braci i przypomniał, że prowincja i Zakon współpracują ze sobą, aby życie i działalność nowej jurysdykcji były owocne. Główny prelegent, fr. Francis Mbugua KANYIRI, wikariusz prowincji, mówił o roli gwardianów i ekonomów według wskazań naszych nowych Konstytucji. Tym samym kontynuowano dyskusję rozpoczętą podczas zeszłorocznego spotkania.
Fr. Francis ukazał obowiązki i odpowiedzialność gwardianów i ekonomów. Są oni odpowiedzialni za animację braci jako wspólnoty, a w przypadku gwardianów także za poszczególnych braci. Gwardiani są powołani do prowadzenia, kierowania i koordynowania życia i misji wspólnoty braterskiej i każdego brata, zgodnie z Regułą, Konstytucjami i Statutami. Obowiązki te wykraczają poza aspekt samego wydawania poleceń. Jeśli gwardian ma kierować życiem poszczególnych braci, to musi być w stanie poznać i zrozumieć każdego ze swoich współbraci. Gwardian ponosi więc odpowiedzialność moralną, prawną i duchową za wspólnotę i za każdego brata z osobna.
Opierając się na liście franciszkańskich ministrów generalnych z okazji 800-lecia Reguły niezatwierdzonej, bracia zostali zachęceni do refleksji nad swoimi skromnymi początkami i do wystrzegania się fałszywych proroctw, które mogą wywierać nadmierny wpływ na współczesny świat za pomocą takich środków, jak Internet i media społecznościowe. Pokora jest cnotą, którą wszyscy powinni pielęgnować, a zarazem drogą wiodącą do świętości życia.

Fr. Pius Mutisya MUSYOKA, sekretarz prowincji