Od 18 do 22 czerwca 2018 r. w Saltpond (Ghana) odbyła się kapituła zwyczajna kustodii prowincjalnej św. Antoniego z Padwy w Ghanie, należącej do włoskiej prowincji św. Antoniego (Włochy Północne).

W obradach uczestniczyło 30 ojców kapitulnych z kustodii, a także minister prowincjalny z Padwy fr. Giovanni VOLTAN i asystent generalny AFCOF (African Federation of Conventual Franciscans) fr. Tadeusz ŚWIĄTKOWSKI. Był też obecny sekretarz prowincjalny ds. misji fr. Valerio FOLLI.
Po zweryfikowaniu działalności i apostolstwa kustodii w minionym czteroleciu, w dniu 20 czerwca w pierwszym głosowaniu ponownie wybrano kustoszem prowincjalnym fr. Anthony Kutiero BEZO. Następnego dnia powołano czterech definitorów: fr. Eugene ANTWI-BOASIAKO – wikariusz kustodialny (2 kadencja); fr. Isaac FRIMPONG – sekretarz kustodialny (2 kadencja); fr. David Marion KWAW – definitor (2 kadencja); fr. Martino CORAZZIN – definitor (2 kadencja).
Nasz zakon jest obecny w Ghanie od 1977 r., zaś kustodia została erygowana w 1994 r. W tym czasie kustodią kierowali trzej kustosze: fr. Vincenzo MARCOLI, fr. Emilio GALLO i fr. Bortolino MAISTRELLO.
Obecnie kustodia prowincjalna w Ghanie liczy 30 profesów wieczystych (25 Ghańczyków, 4 Włochów i 1 Rumuna), 35 profesów czasowych, 12 nowicjuszy i 19 postulantów (11 na pierwszym roku i 8 na drugim). Posiada 5 klasztorów: Takoradi, Akra, Saltpond, Sunyani, Elmina. Zakonnicy podejmują działalność w następujących dziedzinach: środki społecznego przekazu (publikacje i drukarnia), formacja powołań, trzy parafie, wychowanie, służba zdrowia (zaangażowanie na szczeblu krajowym w walce z trądem) i pomoc najbardziej potrzebującym.
Druga część kapituły, poświęcona planom na przyszłość, rozpocznie się 26 czerwca 2018 r.

Fr. Tadeusz ŚWIĄTKOWSKI, asystent generalny AFCOF