Drodzy franciszkanie z całego świata i sympatycy duchowości franciszkańskiej, z pewnością postawicie pytanie: po co zajmować się dziś tak starym tekstem, jakim jest Reguła niezatwierdzona, napisana przez świętego z czasów średniowiecza? Wyjaśnijmy zatem motywy.

Otóż w 2021 r. mija 800 lat od powstania tego dokumentu. Owszem, to prawda, że mówimy o bardzo dawnym tekście, ale kryjącym w swoim słownictwie czyste i zdrowe źródło duchowości. Jako członkowie rodziny franciszkańskiej mamy czerpać ze źródeł, bo to odmładza naszą duszę, przywraca sens życiu braterskiemu i dodaje nam sił do podjęcia misji ewangelizacyjnej. Tekst ten – jak źródło, które nie straciło swej świeżości i głębi – dociera do nas po 800 latach, aby odświeżyć nasze umysły i serca.
Poprzez te proste refleksje chcemy więc wzbudzić pragnienie powrotu do źródeł, aby odmłodzić ducha franciszkańskiego w naszym życiu, w naszej zwykłej codzienności.
Dziś wspólnie rozpoczynamy tę refleksję, która zabierze nas w przeszłość i która rzuci światło na naszą teraźniejszość.
Św. Franciszek z Asyżu pisał: „Reguła i życie braci polega na tym, aby…” W tej prostej przesłance Biedaczyna mówi braciom swoich czasów i nam, synom i córkom formowanym w tej duchowości, że tekst, który chcemy odczytać na nowo, „reguluje” nas i uzdalnia do przyjęcia pewnego stylu życia. Ten, kto w swojej wolności decyduje się na wstąpienie do franciszkańskiej szkoły życia, nie może tego uczynić w żaden inny sposób, ponieważ „polega na tym”, a nie na czymś innym.
Nasza duchowość „polega na tym”, a nie na czymś innym. Jesteśmy franciszkanami i chcemy być franciszkanami. Ale jak możemy dzisiaj żyć propozycją sformułowaną 800 lat temu? Jak człowiekowi średniowiecza odpowie franciszkanin XXI wieku, nie tylko odległy w czasie, ale i wywodzący się z innej kultury? W jaki sposób brat czy siostra w Kenii, Japonii albo gdziekolwiek w Ameryce Łacińskiej wciela w życie duchowość franciszkańską?
Jak można wcielać w życie duchowość, której nie znam? W tym właśnie rzecz!
„…Polega na tym, aby…” – pisze Biedaczyna z Asyżu. Czym jest ta Reguła i życie? Jak ją przeżywać?
Skoro „wiedza jest potęgą”[1], to pogłębianie, studiowanie i refleksja nad naszą duchowością dodają nam sił do kontynuowania naszego franciszkańskiego stylu życia. Taka jest właśnie intencja tych rozważań: zmotywować do poszukiwania, poznawania i czerpania u źródła. Z tej racji zachęcamy was, drodzy bracia i siostry, do wspólnej wędrówki w ramach lektury tych różnych artykułów, zastanawiając się i zgłębiając duchowość franciszkańską, począwszy od Reguły niezatwierdzonej.
W ramach zakończenia i na podstawie stwierdzenia: „polega na tym, a nie na czymś innym”, jako franciszkanie postawmy sobie pytanie: z jakiego źródła czerpiemy dzisiaj?

Fr. Elio J. ROJAS

[1] Aforyzm przypisywany angielskiemu filozofowi i myślicielowi Francis Bacon.