W dniach 17-19 września 2021 r., w klasztorze na Górze Krzyży, należącym do Zakonu Braci Mniejszych, odbyła się kapituła wyborcza wspólnoty narodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ) na Litwie.

Kapituła rozpoczęła się w piątek 17 września, w święto Stygmatów św. Franciszka z Asyżu. Minister generalny FZŚ Tibor KAUSER mówił do uczestników kapituły o ogólnej sytuacji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w świecie. Asystent generalny FZŚ fr. Alfred PARAMBAKATHU OFMConv wygłosił konferencję o duchowym doświadczeniu św. Franciszka na górze Alwernia.
W sobotę po południu miała miejsce sesja wyborcza kapituły. Obecne były 23 osoby spośród 28 uprawnionych do udziału w głosowaniu. Na kapitułę przybyło też dwóch asystentów narodowych i trzech asystentów regionalnych. Na trzecią kolejną kadencję ministrem narodowym FZŚ, jak również radną międzynarodową, została wybrana Virginija MICKUTE. Nowa rada narodowa objęła urzędowanie podczas wieczornej Mszy św., której przewodniczył fr. Alfred PARAMBAKATHU.
Cała kapituła narodowa przebiegała w duchu głębokiej modlitwy, pobożności i miłości braterskiej.

W dniach 24-26 września 2021 r. w Marielunds Stiftgård, ośrodku diecezjalnym w pobliżu Sztokholmu, odbyła się kapituła wyborcza wspólnoty narodowej FZŚ w Szwecji.

Sesji wyborczej kapituły przewodniczył radny międzynarodowy z Holandii Michel VERSTEEGH, będący delegatem ministra generalnego FZŚ Tibor KAUSER. Konferencję asystentów duchowych FZŚ reprezentował fr. Alfred PARAMBAKATHU.
W pierwszym dniu kapituły, 24 września, Michel VERSTEEGH omówił temat: Rola rady narodowej w jednoczeniu wspólnoty narodowej.
W sobotę rano, 25 września, rozpoczęła się sesja wyborcza. W kapitule wzięło udział 11 spośród 18 osób z prawem głosu, a także dwóch narodowych asystentów duchowych. Na drugą z rzędu kadencję ministrem narodowym wybrano Tomislav AZDAJIC. Z kolei obowiązki radnego międzynarodowego powierzono Georg STENBORG. Nowa rada narodowa została wprowadzona na urząd podczas wieczornych nieszporów.
Na zakończenie kapituły w niedzielę 26 września fr. Alfred PARAMBAKATHU przedstawił duchową refleksję pt. Transitus św. Franciszka: ku pojednaniu.

Fr. Alfred PARAMBAKATHU, asystent generalny FZŚ