Dnia 15 września 2019 r. bracia z klasztoru Wniebowzięcia NMP w Wilnie świętowali uroczystość konsekracji ołtarza i wprowadzenia relikwii bł. Michała GIEDROYCIA (augustianin) do swojego kościoła w stolicy Litwy.

Bł. Michał, chociaż reprezentuje inną duchowość, niewątpliwie jest pięknym przykładem świętości o rysach franciszkańskich.
Następnego dnia w historycznym refektarzu klasztornym odbyła się prezentacja nowej książki naszego współbrata fr. Józefa MAKARCZYKA o dziejach prowincji ruskiej naszego Zakonu. Dzieło zarysowuje historię misji franciszkanów na terenie obecnej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski.
W uroczystościach wzięli udział: wikariusz generalny Zakonu fr. Jan MACIEJOWSKI i asystent generalny FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis) fr. Tomáš LESŇÁK. W kolejnych dniach asystent odwiedził wspólnoty franciszkańskie na Litwie: w Kłajpedzie i w Miednikach. Delegatura prowincjalna litewska, należąca do prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk), liczy 9 braci.

Fr. Tomáš LESŇÁK, asystent generalny FEMO