Dnia 1 grudnia 2018 roku w Wyższym Seminarium Duchownym franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach, odbyło się sympozjum naukowe, z okazji 100-lecia powrotu Braci Mniejszych Konwentualnych do tutejszego klasztoru i sanktuarium św. Antoniego (po zniesieniu zakonu w zaborze rosyjskim w 1864 r.) oraz z okazji 40-lecia powstania tutejszego seminarium.

Sympozjum składało się z dwóch części.
W pierwszej miały miejsce referaty historyczne. Wygłosili je: fr. Roland PREJS OFMCap – „Zakony franciszkańskie w Polsce po I Wojnie Światowej i ich rozwój w latach następnych”; fr. Rafał KWIATKOWSKI OFMConv – „Powrót Franciszkanów do Łagiewnik w 1918 r.”; fr. Paulin SOTOWSKI OFMConv – „Działalność Wyższego Seminarium franciszkańskiego w Łagiewnikach”.
Pierwszą część zakończyła uroczysta mszą św. koncelebrowana w sanktuarium św. Antoniego z Padwy i bł. Rafała CHYLIŃSKIEGO, pod przewodnictwem arcybiskupa Władysława ZIÓŁKA, emerytowanego biskupa z Łodzi. Homilię wygłosił minister prowincjalny Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa) fr. Wiesław PYZIO. Koncelebrowali: asystent generalny FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis) fr. Jacek CIUPIŃSKI, wikariusz prowincjalny Prowincji św. Maksymilian M. KOLBEGO w Polsce (Gdańsk) fr. Tomasz RYŁKO, profesorowie z seminarium, współbracia z okolicznych klasztorów łódzkich, kapłani diecezjalni. Licznie reprezentowani byli przedstawiciele wspólnot Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
Druga część, poobiednia, poświęcona była wspomnieniom o niektórych osobach związanych z sanktuarium i seminarium w ostatnich latach. Głos zabierali m.in. arcybiskup ZIÓŁEK, niektórzy bracia pracujący w Łagiewnikach i dwie panie, profesorki z seminarium.
Dziękując braciom z Łagiewnik za wielką przeszłość, życząc im odwagi pisania przyszłej historii, w mocy Ducha Świętego.

Friar Jacek CIUPIŃSKI, Assistant General for the FEMO