W dniach 16-19 maja 2022 r. bracia z prowincji NMP Pocieszycielki Strapionych w USA przeprowadzili kapitułę zwyczajną w Mount St. Francis (Indiana). Wzięło w niej udział 22 ojców kapitulnych, w tym delegaci i członkowie z urzędu.

Po przedstawieniu sprawozdań wizytatora generalnego i prowincjalnego uczestnicy wysłuchali omówień pozostałych sprawozdań, które zostały już wcześniej zaprezentowane na zgromadzeniu przedkapitulnym w listopadzie 2021 r.
Fr. Martin DAY, wybrany na ministra prowincjalnego w głosowaniu listownym, złożył przysięgę 18 maja po południu. Wikariuszem prowincjalnym został wybrany fr. Phillip LEY, sekretarzem prowincjalnym – fr. Mario Luevano SERRANO, definitorami prowincjalnymi – fr. Randall KIN, fr. Andrew MARTINEZ, fr. Leo PAYYAPPILLY i fr. John BAMMAN. Urząd poborcy i ekonoma prowincji powierzono fr. Paul G. SCHLOEMER.
Podczas dyskusji na kapitule dało się odczuć zaangażowanie braci w sprawy ochrony stworzenia, sprawiedliwości społecznej wobec uchodźców i imigrantów, odrzucenia rasizmu itp. Obrady kapituły zbiegły się z inauguracją galerii „Mary Anderson”, w której zaprezentowano wystawę różnych form sztuki wykonanej przez braci z prowincji. W ramach tej uroczystości wspomniano Dona i Mary Carol KELLY, dobroczyńców prowincji, wpisanych na listę jej honorowych członków.
Druga część kapituły rozpocznie się 18 lipca 2022 r. w Mesilla Park (Nowy Meksyk).

Fr. Jude WINKLER, asystent generalny CFF