Każdego roku w prowincji Naszej Pani z Guadalupe w Meksyku odbywa się kurs dokształcający pod nazwą „tydzień filozoficzno-teologiczny”. Od pierwszych lat intencją organizatorów jest ukazywanie franciszkańskiej wizji tych dziedzin i przestudiowanie wybitnych autorów franciszkańskich, którzy wyróżniali się w tych dyscyplinach wiedzy.

Podczas tygodnia studyjnego zaproszenia były skierowane również do braci ze wszystkich etapów formacji początkowej, od postulantów po profesów wieczystych. W niektórych przypadkach zostały zaproszone także siostry zakonne.
W dniach 17-21 lipca 2023 r. bracia spotkali się w klasztorze Maryi Niepokalanej w Cuautitlán Izcalli. Tematem tegorocznego kursu było prawo kanoniczne, a prowadził go fr. Rubén MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, kanonista. Wykładowca skupił się na sakramentach omówionych w księdze IV Kodeksu Prawa Kanonicznego, w szczególności na sakramencie Eucharystii, pokuty i małżeństwa. Dynamika polegała na objaśnieniu i skomentowaniu poszczególnych kanonów. Następnie miała miejsce seria pytań i odpowiedzi, co pomogło rozwiązać wiele wątpliwości. Wypowiedzi były bardzo interesujące, choć z pewnością język wydawał się nowy dla niektórych braci na początkowych etapach formacji.
Należy przyznać, że prelegent mówił jasno i kompetentnie, starając się być zrozumianym przez wszystkich. Sam wprawdzie stwierdził, że dyskurs o prawie może okazać się ciężki, ale w żaden sposób tak nie było. Poruszone kwestie były szczególnie przydatne dla współbraci kapłanów, ponieważ stykają się z nimi na co dzień. Co więcej, był to dobry czas na współdziałanie i współpracę między wszystkimi współbraćmi, biorąc pod uwagę, że jest to okres wakacyjny w domach formacyjnych. Każdy z uczestników będzie miał teraz za zadanie pogłębiać swoją wiedzę i stosować ją w życiu osobistym i w pracy duszpasterskiej.

Fr. Jorge HERNÁNDEZ DE LUNA