W dniu 14 września 2020 r., w szpitalu miejskim w Ruse (Bułgaria), Bóg powołał do siebie naszego współbrata, bp. Petko Jordanov CHRISTOW, ordynariusza diecezji nikopolskiej.

Zmarły biskup urodził się 9 października 1950 r. w Wełczewie, w bułgarskiej prowincji Wielkie Tyrnowo. Po ukończeniu szkoły podstawowej odbył studia w Wielkim Tyrnowie, gdzie uzyskał dyplom eksperta budowlanego ze specjalizacją w „budownictwie i architekturze”.
W dniu 17 kwietnia 1977 r., w kościele św. Józefa w Sofii, przyjął sakrament bierzmowania z rąk bp. Bogdana DOBRANOV. Od tego momentu rozpoczął swoją wędrówkę do kapłaństwa.
Diakonat otrzymał 20 października 1985 r., a 15 grudnia 1985 r. bp Samuel DJOUNDRINE udzielił mu święceń kapłańskich. Od 20 czerwca 1986 r. był wikariuszem ks. Filipa ROMANOV w parafii Błogosławionej Dziewicy w Belene.
W 1990 r. złożył śluby czasowe w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych, a 15 grudnia 1993 r. śluby wieczyste.
Od 1994 r. pełnił posługę duszpasterską w Ruse. W dniu 6 stycznia 1995 r. papież Jan Paweł II udzielił mu sakry biskupiej w bazylice św. Piotra w Watykanie, ustanawiając ordynariuszem katolickiej diecezji Nikopol.
W dniu 25 stycznia 1995 r., w obecności abp. Mario RIZZI, nuncjusza apostolskiego w Bułgarii, bp. Samuela DJOUNDRINE i proboszczów z diecezji, odbył ingres biskupi do katedry św. Pawła od Krzyża w Ruse, gdzie znajduje się siedziba diecezji nikopolskiej.
W Konferencji Episkopatu Bułgarii był przewodniczącym następujących komisji: Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Komisji ds. Ekumenizmu i Jedności Chrześcijan, Komisji ds. Działalności Kościoła. Z kolei na 18. krajowej konferencji, która odbyła się 1 grudnia 2001 r. w Sofii, został wybrany przewodniczącym bułgarskiego Caritasu. Wcześniej, bo już od 1997 r., był członkiem rady zarządu Caritas w Ruse.
Obrzędy pogrzebowe bp. Petko Jordanov CHRISTOW odbędą się 19 września 2020 r. o godz. 12 czasu miejscowego w katedrze św. Pawła od Krzyża w Ruse.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech Pan Bóg przyjmie go do swojego królestwa.

Ks. Strahil KAVALENOV, wikariusz generalny diecezji Nikopol