W Niepokalanowie Lasku, klasztorze prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa), odbyły się w dniach 16-18 i 23-25 lutego 2024 r. dwa turnusy rekolekcji wielkopostnych dla rycerzy Niepokalanej.

Temat, który towarzyszył uczestnikom, brzmiał: Gietrzwałd ratunkiem dla Polski. Rekolekcje prowadził fr. Krzysztof Maria FLIS, asystent prowincjalny ds. Rycerstwa Niepokalanej. Udział wzięło około 150 osób.
Najważniejszymi punktami każdego dnia była Msza św. i adoracja Najświętszego Sakramentu. Dzień zaczynał się i kończył wspólnymi modlitwami.
Uczestnicy wysłuchali konferencji nawiązujących do objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie i składających się z trzech wątków. Pierwszy to wezwanie do codziennej i gorliwej modlitwy różańcowej, drugi to kara za grzechy pijaństwa, zaś trzeci – kara za grzechy nieczystości. Zostały też poruszone inne zagadnienia związane z głównym tematem, takie jak grzech lekki i śmiertelny, konieczność nawrócenia czy znaczenie imienia Niepokalane Poczęcie.
W ostatni dzień był czas świadectw i każdy mógł podzielić się swoimi przeżyciami.
Na koniec każdego z turnusów uczestnicy mieli okazję wstąpić w szeregi Rycerstwa Niepokalanej bądź odnowić akt oddania się Matce Bożej.

S. Teresa Maria GRABOŃ SFMI