W dniu 21 października 2022 r. postulator generalny fr. Zdzisław KIJAS został mianowany ekspertem Centrum Badań Naukowych Litwy.

Rada Badań Naukowych Litwy (RCL) i Komitet Nauk Humanistycznych i Społecznych, w związku ze zbliżającą się Ekspercką Oceną Porównawczą (CEA) wyników badań litewskich uniwersytetów i instytutów badawczych, powołały fr. Zdzisława KIJASA na eksperta zagranicznego w dwóch grupach ekspertów z dziedziny nauk humanistycznych, obejmujących filozofię, teologię, historię i teorię sztuki, filologię, historię i archeologię oraz etnologię.
Grupy ekspertów ocenią wyniki każdej jednostki badawczej na podstawie dostarczonych danych i wizytacji na miejscu. Powstaną dwie komisje humanistyczne, obejmujące dziedziny filozofii, teologii, historii i teorii sztuki, filologii, historii i archeologii oraz etnologii.

Biuro ds. komunikacji