W dniu 20 lutego 2021 r. Stolica Apostolska poinformowała, że kard. Mauro GAMBETTI OFMConv został mianowany wikariuszem generalnym Ojca Świętego dla Państwa Watykańskiego, archiprezbiterem bazyliki papieskiej św. Piotra w Watykanie oraz przewodniczącym Administracji Bazyliki św. Piotra (Fabbrica di San Pietro).

Wcześniej, 16 grudnia 2020 r., papież Franciszek zaliczył go do grona członków Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
Obowiązki, które podejmuje kard. GAMBETTI, związane są z zarządzaniem wikariatem Państwa Watykańskiego i papieską bazyliką św. Piotra (czyli kapitułą watykańską i administracją bazyliki). Wikariusz generalny troszczy się o duchową opiekę nad wiernymi tej części diecezji rzymskiej, która pokrywa się z terytorium Państwa Watykańskiego, a także sprawuje nadzór nad kościołami i kaplicami w Watykanie. Archiprezbiter bazyliki św. Piotra (inaczej mówiąc: przewodniczący kapituły watykańskiej) jest pierwszym odpowiedzialnym za sprawowanie kultu i za działalność duszpasterską w bazylice. Przewodniczący Administracji Bazyliki św. Piotra (Fabbrica di San Pietro) odpowiada za utrzymanie, konserwację i dekorację świątyni, jak również za wewnętrzną dyscyplinę służb porządkowych i wiernych.
Kard. Mauro GAMBETTI jest pierwszym po 159 latach kardynałem z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Urodził się 27 października 1965 r. w Castel San Pietro Terme we Włoszech. W 1992 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. 20 września 1998 r. złożył śluby wieczyste, a 8 stycznia 2000 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W 2009 r. został wybrany na ministra prowincjalnego prowincji św. Antoniego z Padwy w Bolonii, która później połączyła się z prowincją padewską i tworzy dziś prowincję włoską św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne). 22 lutego 2013 r. został mianowany kustoszem kustodii generalnej Świętego Konwentu św. Franciszka z Asyżu we Włoszech (Asyż). W 2017 r. został wybrany na przewodniczącego Śródziemnomorskiej Federacji Ministrów Prowincjalnych (FIMP). 22 listopada 2020 r. otrzymał święcenia biskupie, a jako zawołanie przyjął słowa Omnibus subiecti in Caritate (Być poddanym wszystkim w miłości). 28 listopada 2020 r. papież Franciszek kreował go kardynałem i przydzielił mu diakonię Najświętszego Imienia Maryi na Forum Trajana w Rzymie.

Biuro ds. komunikacji