W dniu 14 stycznia 2021 r. Kongregacja Edukacji Katolickiej mianowała fr. Raffaele DI MURO OFMConv dziekanem Papieskiego Wydziału Teologicznego Św. Bonawentury w Rzymie na okres trzech lat.

Nowo mianowany dziekan należy do prowincji serafickiego ojca św. Franciszka we Włoszech (Neapol). Urodził się 25 marca 1969 r. w Lucera. Śluby czasowe złożył 29 sierpnia 1997 r., a śluby wieczyste 9 września 2000 r. Święcenia diakonatu przyjął 24 marca 2001 r., zaś święcenia prezbiteratu otrzymał 11 sierpnia 2001 r. w Lucera z rąk bp. Francesco ZERRILLO, ordynariusza diecezji Lucera-Troia.
Uzyskał dyplom ukończenia nauk politycznych na Uniwersytecie w Bari (26 czerwca 1996 r.), dyplom z grafologii w Wyższej Szkole Grafologii „G. Moretti” w Rzymie (12 czerwca 2001 r.) oraz doktorat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym Św. Bonawentury w Rzymie (23 października 2004 r.).
Obecnie na Wydziale Św. Bonawentury pełni następujące funkcje: profesora zwyczajnego teologii duchowości i duchowości franciszkańskiej, kierownika katedry kolbiańskiej, koordynatora licencjatów z franciszkanizmu, dyrektora szkoły grafologii Seraphicum i ekonoma.
Zapewniamy naszego współbrata o bliskości i modlitwie w intencji jego nowej posługi dla Zakonu i Kościoła.

Redakcja