16 października 2023 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023-2024 na Papieskim Wydziale Teologicznym św. Bonawentury Seraphicum w Rzymie.

Wykład inauguracyjny wygłosił kard. Marcello SEMERARO, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych. Wcześniej mówcę zaprezentował dziekan fr. Raffaele DI MURO, podkreślając nie tylko jego obecne zaangażowanie w dykasterii, ale także jego cenny wkład w studia teologiczne poprzez nauczanie i wiele ważnych publikacji.
Prelegent rozważał temat Świętość przeżyciem chrystologii na co dzień, podkreślając dwa wymiary świętości – indywidualny i wspólnotowy. Pierwszy aspekt czerpie inspirację z tekstu odzwierciedlającego się w doświadczeniach wielkich świętych, Listu do Galatów: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (2, 20). Droga świętości jest drogą prowadzącą ku Chrystusowi, jest kładzeniem fundamentów w Nim, z Nim i dla Niego. Najwyższym wyrazem tego upodobnienia się do Chrystusa jest doświadczenie św. Franciszka. Drugi poruszony aspekt to świętość jako powołanie wspólnotowe, jako wędrówka, która wymaga ciągłego odniesienia do wspólnoty. Nigdy nie jest się świętym w pojedynkę.
Po słowach podziękowania skierowanych do prelegenta przez wikariusza generalnego i wicekanclerza wydziału fr. Jana MACIEJOWSKIEGO wręczono dyplomy uczestnikom pierwszej edycji kursu online o franciszkanizmie Śladami Franciszka i Klary.
Wykładowcom i studentom Seraphicum życzymy dobrego roku studiów, badań i indywidualnego rozwoju poprzez zgłębianie wiedzy teologicznej.

Fr. Marco PERRUCCI