5 czerwca 2019 roku wybrano nowego przewodniczącego Federacji Europy Środkowo-Wschodniej FEMO Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów).

Został nim fr. Marian GOŁĄB, minister prowincjalny Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków). Jego zastępcą – fr. Wiesław PYZIO, minister prowincjalny Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa). Funkcję sekretarza będzie pełnił fr. Jan M. SZEWEK.
Zgodnie z nowymi Konstytucjami OFMConv, federacje, dla pogłębienia wzajemnych więzi pomiędzy braćmi, mają popierać współpracę w dziedzinie formacji początkowej i ustawicznej, udzielać sobie wzajemnie wsparcia ekonomicznego, koordynować działalność apostolską i podejmować przedsięwzięcia oraz dyspozycyjność braci do pracy poza własnymi jurysdykcjami.
Z tego powodu w FEMO istnieją wspólne inicjatywy formacyjne: kursy formacji ustawicznej dla profesów (10 i 25 lat od ślubów wieczystych); wspólny tzw. II nowicjat (okres przygotowań do ślubów wieczystych); kurs dla nowych gwardianów.
W skład federacji wchodzą prowincje, kustodie, delegatury i misje zgodnie z kryteriami geograficznymi, kulturowymi lub językowymi. Te jurysdykcje reprezentowane są przez ministrów prowincjalnych, kustoszów, delegatów prowincjałów, przedstawicieli struktur misyjnych. W obradach federacji uczestniczy przedstawiciel Ministra generalnego – asystent generalny na obszar danej federacji.
W skład Federacji Europy Środkowo-Wschodniej wchodzą jurysdykcje z następujących krajów: Białoruś, Bułgaria, Czechy, Kazachstan, Litwa, Polska, Słowacja, Rosja, Ukraina, Uzbekistan i Węgry.
Najbliższe planowane spotkanie FEMO odbędzie się 21-26 października 2019 roku w Bilshivtsi (Bołszowce) na Ukrainie.

Jan Maria SZEWEK, rzecznik prowincji krakowskiej / red.