Od 9 do 13 kwietnia 2018 r. zakonnicy z kustodii prowincjalnej Wschodu i Ziemi Świętej zebrali się w Notre Dame du Puits (Liban) na kapitule kustodialnej zwyczajnej.

W obecności asystenta generalnego FIMP fr. Joaquín AGESTA CUEVAS i ministra prowincjalnego prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii fr. Teofil PETRIŞOR zakonnicy prawnie należący do kustodii prowincjalnej Wschodu i Ziemi Świętej wzięli udział w pierwszej części kapituły kustodialnej zwyczajnej. Była to kolejno trzecia kapituła zwyczajna kustodii.
Na trzeciej sesji zakonnicy wybrali nowego kustosza w osobie fr. Anton BULAI, który tym samym rozpoczyna swoją pierwszą kadencję. Członkami definitorium zostali: fr. Roger KOUYOUMDJI (wikariusz kustodii), fr. Lucian ABALINTOAIEI (sekretarz kustodii), fr. Dominique MATHIEU i fr. Iulian PIŞTA (definitorzy).
Dziękujemy Bogu za to braterskie spotkanie, które zgromadziło braci w bardzo ciepłej i radosnej atmosferze.
Druga część kapituły odbędzie się w dniach 2-6 lipca 2018 r. w Stambule w Turcji.

Fr. Lucian ABALINTOAIEI