W poniedziałek 25 października 2021 r. bracia z kustodii prowincjalnej Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej odbyli spotkanie formacyjne online, animowane i prowadzone przez naszego współbrata fr. Andrew Jeylan HOCHSTEDLER.

Spotkanie rozpoczęło się około godz. 10.30 i wziął w nim również udział asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Giovanni VOLTAN. Pomimo znacznej odległości geograficznej, dzielącej współbraci z kustodii, rozproszonych pomiędzy Turcją, Libanem, Polską i Anglią, wspólnie przeżywano radość z dnia formacji animowanego przez fr. Andrew.
Treść refleksji wybrana przez kaznodzieję stanowiła część jego pracy doktorskiej. Około 40-minutowe rozważanie koncentrowało się wokół tematu: Głosząc duchowe rycerstwo za pomocą poezji. Dziewica Maryja jako wzór rozeznawania w starożytnej tradycji syryjskiej. Mówca poruszył cztery kluczowe zagadnienia: „Czym jest syryjskość?”, „Efrem: debata religijna z chórami żeńskimi”, „Dialogi i dysputy w Kościele: Józef i Maryja”, „Przepowiadanie Maryi Matki duchowej walki” u Jakuba z Sarug.
Zaproponowany temat uwypuklił skarby epoki patrystycznej, do których poprzez różne studia możemy dzisiaj sięgać, aby umocnić naszą wiarę, modlitwę, rozeznanie.
Na koniec, po pytaniach, wystąpieniach i uwagach współbraci, jednomyślnie podziękowano fr. Andrew: „Wielu postępów w studiach i pracy nad doktoratem”.
Spotkanie formacyjne zakończyło się około godz. 12.

Fr. Nicolas ABOU ANNY