Dnia 20 maja 2023 r. w „sali ogołocenia” w Asyżu zaprezentowano książkę fr. Felice AUTIERI pt. Franciszek i biskupi Asyżu: historia relacji (Francesco e i Vescovi di Assisi: storia di un rapporto). Na spotkaniu, prowadzonym przez dziennikarkę Safirę LECCESE, obok autora obecni byli m.in. biskup Asyżu Domenico SORRENTINO, kustosz kustodii generalnej Świętego Konwentu św. Franciszka z Asyżu we Włoszech fr. Marco MORONI i burmistrz Asyżu Stefania PROIETTI.

Celem opracowania jest nakreślenie ludzkiej i duchowej wędrówki, której doświadczył Franciszek i biskupi Asyżu: Guido I i Guido II. Dogłębne studium historiografii franciszkańskiej, zwłaszcza w ostatnich 60 latach, pomogło wydobyć na światło dzienne postać i osobowość Franciszka i dwóch biskupów, wykluczając wiele hagiograficznych naleciałości, co dziś pozwala nam wyjaśnić koleje ich życia. Relacja Franciszka z dwoma pasterzami jest analizowana poprzez porównanie wątku historycznego z hagiograficznym.
Na swojej drodze nawrócenia, począwszy od ogołocenia aż do śmierci w Porcjunkuli, Franciszek zawierzył się Kościołowi hierarchicznemu za pośrednictwem biskupów Asyżu i papieża. Relacja świętego z dwoma biskupami nigdy nie wyrażała fasadowej uprzejmości, ale była owocem autentycznej relacji. Guido I był obecny i bronił go w momencie oddawania szat ojcu, był przy Franciszku i jego towarzyszach w Rzymie, gdy zatwierdzano pierwotny sposób życia. Guido II towarzyszył mu w rozwoju ruchu franciszkańskiego, chciał go gościć w biskupstwie na krótko przed śmiercią, a w końcu wydał polecenie, aby został tymczasowo pochowany w kościele św. Grzegorza.
Jest pewne, że Franciszek nie ignorował wad, grzechów i zdrad ludzi i instytucji kościelnych, ale mimo to chciał im służyć jako troskliwy syn, tak dalece, że był „Kościołem” w „Kościele”. Bardziej niż zaskakiwać, czyni to z Franciszka autentycznego człowieka i autentycznego świętego, wyróżniającego się świętością wcieloną w życie, będącego jeszcze dziś szczególnie aktualnym i wiarygodnym.

Fr. Felice AUTIERI