W listopadzie i grudniu 2021 r. bracia z kustodii prowincjalnej Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej podjęli trzech wizytatorów, którzy przeprowadzili wizytacje kanoniczne w ramach przygotowań do najbliższej kapituły kustodialnej, zaplanowanej na marzec-kwiecień 2022 r.

Pierwszy wizytator przybył z Rzymu, a był nim fr. Giovanni VOLTAN, asystent generalny FIMP (Federazione Inter-mediterranea Ministri Provinciali) i przedstawiciel ministra generalnego fr. Carlosa A. TROVARELLI. Wizytacja miała miejsce w dniach od 7 do 22 listopada.
Z kolei drugi wizytator pochodził z Turcji, fr. Anton BULAI, obecny kustosz jurysdykcji, który rozpoczął wizytację kanoniczną 18 listopada i zakończył ją 29 listopada w Libanie.
Ponownie z Wiecznego Miasta (Rzym) dotarł również trzeci wizytator, fr. Damian-Gheorghe PĂTRAŞCU, minister prowincjalny prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii, który przebywał w Turcji (2-8 grudnia) i w Libanie (9-15 grudnia).
Wszyscy trzej wizytatorzy, kierując się Konstytucjami i Dyrektorium generalnym ds. wizytacji kanonicznych, w pewien sposób odpowiedzieli na polecenie naszego serafickiego ojca św. Franciszka z Asyżu, który w swojej Regule nakazywał: „Bracia, którzy są ministrami i sługami innych braci, niech odwiedzają i upominają swoich braci oraz pokornie i z miłością niech ich nakłaniają do poprawy…” (2 Reg 10).

Podsumowując przeprowadzone wizytacje, można powiedzieć, że:

1) Mniej więcej taki sam przebieg miały wizytacje trzech wizytatorów. Wszyscy udali się do 4 klasztorów kustodii (Beyoğlu i Buyükdere w Stambule w Turcji oraz Sin El Fil i Zahlè w Libanie).

2) Wchodząc w codzienne życie każdej placówki i starając się w pełni poznać zajęcia i obowiązki każdego dnia (poranna Msza św., liturgia godzin, życie wspólnotowe i duszpasterskie), dotknęli najważniejszych wyzwań codzienności i pilnych spraw odczuwanych w naszych wschodnich krajach.

3) W świetle osobistych rozmów i wspólnotowych dyskusji trzej wizytatorzy zachęcali współbraci do wierności życiu konsekrowanemu w zjednoczeniu z Bogiem, w braterskim stylu podążania śladami św. Franciszka i w pełnej miłości służbie najsłabszym i najbardziej potrzebującym.

Fr. Nicolas ABOU ANNY