28 listopada w Kalwarii Pacławskiej, 29 listopada w Krakowie i 30 listopada 2022 r. w Legnicy odbyły się spotkania formacyjne dla franciszkanów z trzech regionów prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków).

Kapituły namiotów (franciszkańskie dni formacyjne) zostały zorganizowane w celu dobrego przygotowania się i przeżycia zbliżających się jubileuszy 800-lecia zatwierdzenia Reguły (2023 r.), stygmatów św. Franciszka (2024 r.), Pieśni słonecznej (2025 r.) i śmierci św. Franciszka (2026 r.).
„To czas wspólnej modlitwy i refleksji nad fundamentalnymi zagadnieniami naszego charyzmatu franciszkańskiego. To także czas umocnienia więzi braterskich pomiędzy nami” – podkreślił minister prowincjalny fr. Marian GOŁĄB.
Dlatego w program tych dni zostały wpisane: Msze św., liturgia godzin, chwile na rozmowy i rekreację, a także czas na indywidualną modlitwę, medytację i adorację Najświętszego Sakramentu.
Dwie konferencje i homilie podczas codziennej Eucharystii głosił radny prowincjalny i gwardian klasztoru kapucynów w Krakowie fr. Tomasz ŁAKOMCZYK. Mówił o radości doskonałej i zrobił wprowadzenie w jubileusz Reguły Pierwszego Zakonu św. Franciszka.
Podczas spotkań minister prowincjalny przypomniał o święcie prowincji, zaplanowanym na poniedziałek 29 maja 2023 r. w centrum św. Maksymiliana w Harmężach koło Oświęcimia. Będzie to wydarzenie, które także wpisuje się we wspomniane obchody rocznic franciszkańskich, a zarazem okazja do świętowania jubileuszy życia zakonnego i kapłańskiego naszych współbraci oraz do przekazania nagród prowincji naszym dobroczyńcom.

Fr. Jan Maria SZEWEK