Od wielu dziesięcioleci w Niemczech pracują bracia z innych krajów, zwłaszcza z trzech polskich prowincji. Na zaproszenie ministra prowincjalnego prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków) fr. Mariana GOŁĄBA bracia z Niemiec i Polski spotkali się 11 kwietnia 2023 r. w Krakowie, aby podtrzymać dialog dotyczący współpracy.

Podobnie minister prowincjalny prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa) fr. Grzegorz BARTOSIK i minister prowincjalny prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk) fr. Wojciech KULIG wyrazili swoją wdzięczność za wspólną posługę na ziemi niemieckiej. Minister prowincjalny prowincji św. Elżbiety w Niemczech fr. Andreas MURK mógł tylko wzmocnić tę wdzięczność, podkreślając, że inne zakony i zgromadzenia działające w Niemczech często patrzą z podziwem na wspólnotę między niemieckimi i polskimi franciszkanami.
Klasztor w Würzburgu regularnie gości polskich studentów uczących się języka niemieckiego. Z kolei jeden brat z prowincji gdańskiej, a drugi z prowincji krakowskiej pełnią posługę w prowincji niemieckiej. Wszyscy bracia mieszkający w Niemczech są zapraszani do udziału w programach formacji ustawicznej i w rekolekcjach organizowanych przez prowincję niemiecką. Wraz z corocznym spotkaniem dla ministrantów i pielgrzymką dla młodzieży regularnie pojawiają się propozycje w zakresie duszpasterstwa powołań, uzupełnione w tym roku o wspólny wyjazd na Światowe Dni Młodzieży. Raz po raz znajdują się bracia, którzy biorą udział w tych działaniach.
Podczas spotkania wyrażono także pewne obawy, które dotyczą wszystkich obecności w Niemczech: brak powołań jest bolączką wielu braci. Wzrasta też odpowiedzialność braci w parafiach. Obecni delegaci prowincjalni – fr. Krzysztof ROBAK, fr. Stanisław ŚLIWIŃSKI i fr. Andrzej IWANICKI – przedstawili konkretne doświadczenia ze swojej pracy w Niemczech. Podkreślono również, że polscy bracia pracujący w Niemczech, dzięki dochodom ze swoich klasztorów, dostarczają dużą część niezbędnych środków na misje prowadzone przez polskie prowincje na całym świecie.
Ustalono, że w 2023 r. odbędzie się wspólna konferencja internetowa gwardianów. Ponadto w listopadzie 2024 r. planowane jest wspólne wydarzenie, które potrwa kilka dni. To pokazuje, że wspólna droga trwa i miejmy nadzieję, że przyniesie błogosławione owoce w przyszłości.

Fr. Andreas MURK