W dniach 8-11 lipca 2019 roku w klasztorze pw. św. Franciszka w Brehowie, odbyła się pierwsza część kapituły kustodialnej zwyczajnej Kustodii Matki Bożej Niepokalanej na Słowacji, należącej do Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polce (Kraków), a w dniach 5-7 sierpnia br. – druga jej część.

Obradom kapituły przewodniczył minister prowincjalny fr. Marian GOŁĄB; obecny był również asystent generalny FEMO fr. Tomáš LESŇAK. W kapitule uczestniczyło 15 zakonników.
Zgodnie ze wskazaniem Dyrektorium kapituła została poprzedzona dniem skupienia. Przeprowadził go prowincjał fr. Mariana GOŁĄB.
W pierwszej części zostały odczytane sprawozdania dotyczące życia w kustodii; następnie bracia kapitulni wspólnie, (bez ustępującego kustosza i prowincjała), dyskutowali nad najważniejszymi aspektami sprawozdań i ocenili życie w kustodii w ostatnim czteroleciu.
Podczas trzeciej sesji kapituły zastał wybrany nowy kustosz; został nim fr. Lucjan M. BOGUCKI (1. kadencja).
W kolejnej, czwartej sesji, wybrano definitorium kustodialne. W jego skład weszli: fr. Jaroslav M. CÁR (wikariusz i sekretarz, 1. kadencja), fr. Jozef SUKENÍK (asystent, 1. kadencja) i fr. Martin M. KOLLÁR (asystent, 3. kadencja).
Kapituła przebiegła w braterskiej atmosferze, pełnej pokoju i optymizmu. Kustosz i całe zgromadzenie zawierzyli Panu rozpoczęte czterolecie (2019-2023), wzywając także wstawiennictwa i opieki Matki Bożej Niepokalanej, patronki kustodii, oraz Serafickiego Ojca Franciszka.
W drugiej części ministra prowincjalnego zastąpił jego delegat fr. Piotr STANISŁAWCZYK.
Pod przewodnictwem kustosza prowincjalnego ojcowie kapitulni przyjęli Czteroletni Plan Kustodialny na lata 2019-2023. Zawiera on trzy sekcje: życie duchowe i formacja; apostolat (życie duszpasterskie); kwestie gospodarcze.
Podczas szóstej sesji, wybrano gwardianów: fr. Jaroslav M. CÁR (klasztor pw. św. Franciszka z Asyżu – Bratysława); fr. Jozef SUKENÍK (klasztor pw. Wniebowzięcia Matki Bożej – Spišský Štvrtok); fr. Martin M. KOLLÁR (klasztor pw. Ducha Swiętego – Levoča); fr. Peter GALLIK (klasztor pw. św. Franciszka z Asyżu – Brehov).
Wybrano ponadto: ekonoma i poborcę kustodii (fr. Robert GAJDERUS); rektora junioratu (fr. Jaroslav M. CÁR); asystenta ds. powołań: (fr. Samuel M. HURAJT).
Na zakończenie kapituły wszyscy bracia odwiedzili miejscowość Rad (30 km od Brehova), gdzie znajdują się doczesne szczątki naszych braci męczenników. Tam modlono się za zmarłych zakonników z kustodii i prowincji.

Fr. Jaroslav M. CÁR, sekretarz kustodii