Na drogach rozeznawania z Maryją – pod takim hasłem 12 listopada 2022 r. odbył się w Gdyni XIX zjazd Rycerstwa Niepokalanej z północnej Polski.

Na spotkanie przybyło ponad 100 osób, należących do wspólnot z Darłowa, Darłówka, Elbląga, Gdyni, Gdańska, Inowrocławia, Kołobrzegu, Lęborka, Ostródy i Smętowa. Wspólnie spędzony czas wypełniony był modlitwą, a także rozmowami, dzięki którym rycerze mogli wymienić ze sobą doświadczenia i cieszyć się darem wspólnoty.
Centralnym punktem zjazdu była uroczysta Msza św., której przewodniczył fr. Michał NOWAK, asystent ds. Rycerstwa Niepokalanej w prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk). W homilii postawił szereg pytań dotyczących życia duchowego rycerzy Niepokalanej. Czy moja codzienna modlitwa nie stała się brzemieniem i nie zaciemnia obrazu Boga? Czy ci, którzy na nas patrzą, są w stanie odkryć Tego fascynującego, cudownego, niezwykłego, czułego, dobrego Boga? Czy raczej Boga obowiązku, wymagań, prawa? Jakiego Boga niesiemy światu?

Zgromadzeni mogli wysłuchać także dwóch konferencji fr. Michała NOWAKA.
W pierwszej, zatytułowanej Rozeznawać, ale jak?, zwrócił uwagę na cel wszelkiego rozeznawania, którym jest podjęcie decyzji po uprzednim uzyskaniu moralnej pewności, że jest ona zgodna z wolą Bożą. Decyzja wcale nie kończy jednak procesu rozeznawania, ponieważ potrzeba jeszcze poddać ją weryfikacji w życiu codziennym. Odpowiedź na pytanie: Czy rozeznałem właściwie?, odczytuje się bowiem z perspektywy konkretnych owoców. W konferencji nie zabrakło odniesienia do Maryi, której krótkie rozeznawanie, podjęte w obecności anioła i z jego pomocą, doprowadziło do decyzji o przyjęciu Słowa do Jej łona.
W posłuszeństwie Kościołowi – to temat drugiej konferencji poświęconej niebezpiecznemu i coraz częściej spotykanemu indywidualizmowi w wyznawaniu i manifestowaniu wiary. Mówca podkreślił, że zwłaszcza przestrzeń świętej liturgii winna być miejscem szczególnej wierności i posłuszeństwa wskazaniom Kościoła. Tymczasem w tej świętej przestrzeni dochodzi często do nadużyć czy samowolnych nadinterpretacji. Dotyczy to zarówno duchownych, jak i świeckich. Uczestnicy liturgii wolą czasami kierować się swoją własną intuicją, pobożnością czy wskazaniami płynącymi z objawień prywatnych, zamiast stosować się do wytycznych Kościoła, wyrażonych chociażby w księgach liturgicznych. Rycerze Niepokalanej winni zawsze zabiegać o jedność wspólnoty i posłuszeństwo Kościołowi.

Fr. Piotr KUREK, sekretarz prowincji