W dniach 18-24 czerwca 2018 r. wikariusz generalny fr. Jerzy NOREL i asystent generalny FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis) fr. Jacek CIUPIŃSKI złożyli wizytę braterską na Ukrainie.

Głównym motywem wizyty była pierwsza rocznica święceń biskupich naszego współbrata bp. Edwarda KAWY, biskupa pomocniczego we Lwowie i koordynatora akcji humanitarnej „Papież dla Ukrainy”, mającej na celu niesienie pomocy ludności dotkniętej konfliktem na wschodzie Ukrainy. Wizyta stała się dobrą okazją do podjęcia dialogu na temat obecnej sytuacji Kościoła i wspólnot franciszkańskich na Ukrainie.
Podczas wizyty wikariusz i asystent spotkali się z metropolitą lwowskim abp. Mieczysławem MOKRZYCKIM, biskupem pomocniczym Edwardem KAWĄ oraz ze współbraćmi z klasztorów we Lwowie, Bołszowcach i Boryspolu.
Asystent uczestniczył też w uroczystościach ku czci św. Jana z Dukli, słynnego franciszkanina z XV wieku i patrona Lwowa wraz z innym naszym współbratem bł. Jakubem Strzemię.

Fr. Jacek CIUPIŃSKI, asystent generalny FEMO