Doroczne spotkanie prowincji św. Józefa w Słowenii i prowincji św. Hieronima w Chorwacji odbyło się 7 października 2022 r. w słoweńskim klasztorze w Ptuj. Było ono związane z obchodami 50-lecia powstania prowincji słoweńskiej.

Z udziałem wikariusza generalnego fr. Jana MACIEJOWSKIEGO oraz asystenta generalnego CEF (Centralis Europae Foederatio) fr. Igora SALMIČ braterskie spotkanie rozpoczęło się od zwiedzenia biblioteki klasztornej, kurii prowincjalnej oraz kościoła klasztornego pw. świętych Piotra i Pawła. Miało też miejsce zwiedzanie miasta Ptuj i kościoła parafialnego św. Jerzego, obsługiwanego przez franciszkanów z miejscowej wspólnoty.
Centralnym momentem była celebracja eucharystyczna w kościele klasztornym pod przewodnictwem abp. Alojzij CVIKL SJ, metropolity Mariboru. W homilii podkreślił on, że jest czymś słusznym, aby z okazji złotego jubileuszu prowincji dziękować Bogu za wszelkie dobro, które poprzez braci uczynił w archidiecezji mariborskiej i w Kościele w Słowenii.
„Międzynarodowe sympozjum pragnie ocenić ten wkład, który nie jest mały, ale wręcz godny podziwu, ponieważ na swój sposób, w duchu św. Franciszka, od ponad 50 lat ubogacacie nasze społeczeństwo w sferze duchowej, kulturalnej i intelektualnej. Złoty jubileusz daje wam również możliwość spojrzenia w przyszłość, aby zrozumieć, jak służyć Bogu w tych szybko zmieniających się okolicznościach, w Kościele zarówno młodym, jak i starym, w społeczeństwie naznaczonym dobrymi, ale i trudnymi momentami, gdzie na pierwszym miejscu stawia się człowieka z jego wymaganiami i prawami, bez większej gotowości do pracy na rzecz dobra wspólnego. Trzeba słuchać natchnień Ducha Świętego we wspólnym poszukiwaniu i wzajemnym słuchaniu, jak to wskazuje nam droga synodalna, której uczymy się w tym okresie, aby stawała się naszym sposobem życia i działania w Kościele jutra” – stwierdził abp CVIKL.
Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem w refektarzu klasztornym. Cieszymy się, że nasze braterskie więzi znów się zacieśniają i pogłębiają, gdyż przez ostatnie dwa lata pandemia uniemożliwiała nam wzajemne kontakty.

Fr. Milan KOS, minister prowincjalny