Prof. fr. Ivan KARLIĆ otrzymał państwową nagrodę naukową za rok 2022 za książkę Bóg-Człowiek Jezus Chrystus. 2. Mesjasz, Syn Boży i Zbawiciel, wydaną przez „Krsćanska sadašnjost”.

Nagroda państwowa przyznawana jest obywatelom Republiki Chorwacji i doktorantom za wybitne osiągnięcia naukowe. Fr. Ivan KARLIĆ otrzymał nagrodę decyzją chorwackiego parlamentu, który obradował 13 listopada 2023 r. Książka, o której mowa, jest drugim tomem napisanej przez niego chrystologii. Pierwszy tom, Wprowadzenie do chrystologii, został opublikowany w 2001 r. i stał się uniwersyteckim i naukowym wprowadzeniem do chrystologii w chorwackim obszarze językowym.
Drugi tom powstał po dwudziestu latach pracy autora nad tym tematem, refleksji chrystologicznych i wykładów w ramach kursu chrystologii na różnych uczelniach teologicznych w Chorwacji i za granicą, w szczególności na Katolickim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Zagrzebiu, gdzie fr. Ivan KARLIĆ jest profesorem teologii dogmatycznej. Książka została opublikowana w setną rocznicę wydania pierwszego i jak dotąd jedynego podręcznika chrystologii w języku chorwackim autorstwa profesora Ivana BUJANOVIĆ.
Edycja prac i działalności naukowej fr. Ivana KARLIĆ jest zarówno pracą naukową, jak i podręcznikiem uniwersyteckim, i może być uważana za pierwszą współczesną chorwacką chrystologię o trwałym i historycznym znaczeniu dla chorwackiej myśli chrystologicznej i twórczości teologiczno-literackiej.

Fr. Zlatko VLAHEK, sekretarz prowincji