Z okazji osiemsetlecia Reguły zatwierdzonej piętnastu współbraci z prowincji św. Hieronima w Chorwacji spotkało się na formacji ustawicznej w Świętym Konwencie w Asyżu w dniach od 18 do 22 września 2023 r.

Program formacyjny, nad którego przebiegiem czuwał minister prowincjalny fr. Miljenko HONTIĆ wraz z wikariuszem prowincjalnym i odpowiedzialnym za formację ustawiczną fr. Martin JAKOVIĆ, obejmował: modlitwę wspólnotową, konferencje, pracę w grupach, dyskusję nad poruszanymi zagadnieniami, pogłębienie więzi braterskich z nowicjuszami i braćmi ze Świętego Konwentu oraz zwiedzanie niektórych miejsc franciszkańskich, takich jak Padwa, Fonte Colombo, Greccio, Spoleto, Rivotorto, Porcjunkula, Bagnoregio i Orvieto.
Pierwszy wykład o Regule zatwierdzonej wygłosił fr. Milan GELO, doktorant na uniwersytecie w Tybindze w Niemczech i wikariusz parafii dla Chorwatów w tym mieście. Ukazał historyczny kontekst powstania Reguły, jej znaczenie i implikacje dla nas dzisiaj. Mówił też o magisterium papieża Franciszka jako współczesnym i autorytatywnym interpretatorze Reguły franciszkańskiej.
Głównym tematem drugiego dnia była liturgia. Fr. Josip IVANOVIĆ, gwardian klasztoru św. Franciszka w Szybeniku i student instytutu liturgii pastoralnej w Padwie, omówił list apostolski papieża Franciszka Desiderio desideravi o formacji liturgicznej. Podkreślił, że liturgia jest miejscem spotkania z Chrystusem i jako taka jest uprzywilejowanym miejscem, w którym kształtuje się i umacnia braterska i kościelna komunia.
Trzeciego dnia fr. Giulio CESAREO, dyrektor biura komunikacji Świętego Konwentu i wykładowca teologii moralnej, przybliżył temat żłóbka z Greccio. Stwierdził, że to wydarzenie jest wyrazem wiary Franciszka w Jezusa, który ofiarował się za nas, który zstąpił w naszej ludzkiej nędzy, aby nas z niej wyzwolić.
Najważniejszym punktem spotkania formacyjnego czwartego dnia była Msza św. przy grobie św. Franciszka pod przewodnictwem ministra prowincjalnego. W homilii zachęcił on braci do odświeżenia pamięci o swoim powołaniu, patrząc na życie i przykład św. Franciszka, aby potwierdzić wierność Chrystusowi i Ewangelii oraz coraz bardziej pielęgnować atmosferę braterstwa.
Ostatniego dnia pobytu w Asyżu była sprawowana Msza św. ze współbraćmi ze Świętego Konwentu w dolnej bazylice św. Franciszka. W drodze powrotnej do kraju bracia odwiedzili klaryski urbanistki w Città di Castello, które swoimi modlitwami wspierają prowincję chorwacką.

Fr. Zvonimir PERVAN, prowincjalne biuro komunikacji