Od 30 czerwca do 1 lipca 2018 r. w klasztorze Matki Bożej Wspomożycielki w Schwarzenbergu w Niemczech obchodzono 50. rocznicę założenia domu formacyjnego „Bilduhgshaus Schwarzenberg”.

Spotkanie rozpoczęło się od tzw. „dnia Schwarzenbergu”, zainicjowanego 25 lat temu przez fr. Anselm KRAUS (jeden z dyrektorów domu formacyjnego o najdłuższym stażu). Zawsze na zakończenie roku formacji przybywają tu wszyscy przyjaciele, ofiarodawcy i dobroczyńcy domu formacyjnego.
Na początku przybyłych powitał fr. Mateusz KOTYŁO, wicedyrektor domu, a następnie miał miejsce koncert oraz świadectwo proboszcza ewangelickiego (charyzmatyka) Johannes Matthias ROTH ze swoją córką Christina Angela. Po południu była praca w grupach na temat „Św. Franciszek w relacji…”, przy czym niektóre aktualne zagadnienia dzisiejszego świata przedstawili zakonnicy z prowincji. Potem uroczystej Mszy św. przewodniczył obecny dyrektor domu formacyjnego fr. Andreas MURK. Dzień zakończył się koncertem orkiestry „Blaskapelle Wachenroth”.
Drugi dzień rozpoczął się uroczystą Mszą św., której przewodniczył abp Ludwig SCHICK, ordynariusz diecezji Bamberg. Przed obiadem nastał czas pozdrowień i gratulacji – przemawiali minister kultury Niemiec Bernd SIBLER i asystent generalny CEF (Centralis Europae Foederatio) fr. Miljenko HONTIĆ. Po południu zaprezentowano dzieło wspierane przez dom formacyjny w Schwarzenbergu i jego dobroczyńców, nazwane „Mary’s meals – a simple solution to world hunger”, oferujące pomoc żywnościową dla szkół w biednych krajach świata. Otóż oprócz wymiaru formacyjnego, dom w Schwarzenbergu rozwinął także działalność charytatywną, zaspokajając przy tym różne potrzeby naszego zakonu.
Dzień zakończył się na wirydarzu klasztornym oficjalnymi podziękowaniami złożonymi najbliższym współpracownikom i przyjaciołom domu. Głos zabrał minister prowincjalny prowincji św. Elżbiety w Niemczech fr. Bernhardin SEITHER i dyrektor Akademii Caritas Pirckheimer archidiecezji Bamberg dr Siegfried GRILLMEYER. Na koniec dyrektor „Bildugnshaus” fr. Adnreas MURK wygłosił konferencję na temat znaczenia formacji w kontekście charyzmatu franciszkańskiego oraz podziękował wszystkim obecnym.
W obchodach wzięli udział – oprócz zakonników z klasztoru w Schwarzenberg – niektórzy zakonnicy z miejscowej prowincji i z prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii, a także liczni przyjaciele i darczyńcy świeccy „Bildungshaus” i klasztoru w Schwarzenbergu.

Fr. Miljenko HONTIĆ, asystent generalny CEF